Quy định về việc đánh giá học sinh tiểu học cập nhật mới nhất 2023

Thông qua bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu những quy định mới nhất về việc đánh giá học sinh tiểu học trong năm 2023, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cho các em học sinh.

Với sự thay đổi đáng chú ý trong quy định đánh giá học sinh tiểu học năm 2023, bài viết này mang đến những thông tin quan trọng về các chỉ tiêu, phương pháp và tiêu chí mới, hướng dẫn giáo viên và phụ huynh nhằm tạo cơ sở cho một môi trường học tập hiệu quả và công bằng cho các em nhỏ.

Trước đó không lâu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT với mục tiêu đề ra các quy định quan trọng liên quan đến đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư này bao gồm nhiều nội dung quan trọng như tổ chức đánh giá, việc sử dụng kết quả đánh giá, cũng như quy định cụ thể về việc áp dụng thích hợp đối với trường tiểu học và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Các điểm quan trọng trong Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT bao gồm cách thức tổ chức đánh giá, mục đích và cách sử dụng kết quả đánh giá trong việc đánh giá học sinh tiểu học. Nó cũng quy định rõ việc áp dụng Thông tư này cho trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Đồng thời, thông tư cũng chỉ ra rõ quy định liên quan đến việc tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục tiểu học.

Điều này chắc chắn đảm bảo tính pháp lý và tạo nên cơ sở hợp lý cho việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học một cách minh bạch và công bằng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại cấp tiểu học trên toàn quốc.

Theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, việc đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện thông qua một lộ trình bao gồm 5 giai đoạn, nhằm đảm bảo tính pháp lý và sự minh bạch trong quá trình áp dụng. Chi tiết các giai đoạn đánh giá như sau:

Giai đoạn 1: Áp dụng từ năm học 2020-2021 cho lớp 1. Tại giai đoạn này, các phương pháp và tiêu chí đánh giá phù hợp với độ tuổi và năng lực của học sinh lớp 1 sẽ được thực hiện, nhằm xác định mức độ tiến bộ và khả năng của từng học sinh trong giai đoạn đầu tiên của học đường.

Giai đoạn 2: Áp dụng từ năm học 2021-2022 cho lớp 2. Tại giai đoạn này, quy trình đánh giá tiếp tục được triển khai một cách khách quan và công bằng, giúp xác định những tiến bộ và khó khăn trong quá trình học tập của học sinh lớp 2, nhằm định hướng cải thiện kết quả học tập của họ.

Giai đoạn 3: Áp dụng từ năm học 2022-2023 cho lớp 3. Giai đoạn này tập trung vào việc đánh giá sâu hơn về năng lực và kỹ năng của học sinh lớp 3, từ đó hỗ trợ giáo viên và gia đình xác định hướng giáo dục phù hợp để phát triển toàn diện cho học sinh.

Giai đoạn 4: Áp dụng từ năm học 2023-2024 cho lớp 4. Tại giai đoạn này, đánh giá sẽ tiếp tục được thực hiện một cách chặt chẽ để đo lường sự tiến bộ và năng lực của học sinh lớp 4. Các kết quả đánh giá này giúp tạo cơ sở để tối ưu hóa quá trình giảng dạy và học tập.

Giai đoạn 5: Áp dụng từ năm học 2024-2025 cho lớp 5. Đây là giai đoạn cuối cùng của quy trình đánh giá tiểu học, nơi tập trung đánh giá toàn diện về mức độ hoàn thiện và phát triển của học sinh lớp 5. Những kết quả đánh giá này có vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng giáo dục và hỗ trợ các biện pháp cải tiến chương trình giảng dạy cũng như phương pháp đào tạo học sinh.

Tóm lại, lộ trình đánh giá học sinh tiểu học trải qua 5 giai đoạn nói trên được thiết lập nhằm xác định chất lượng giáo dục và đảm bảo phát triển toàn diện cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

1. Yêu cầu của việc đánh giá học sinh tiểu học

Việc đánh giá học sinh trong quá trình học tập và phát triển được thực hiện thông qua việc đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục, cũng như những phẩm chất và năng lực của học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Nội dung đánh giá bao gồm hai phần chính. Thứ nhất, đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh, bao gồm việc đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học và hoạt động giáo dục, trong sự điều chỉnh của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Điều này giúp xác định tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập và đảm bảo đánh giá chính xác về mức độ nắm vững kiến thức và kỹ năng của họ.

Quy định này tạo nên cơ sở pháp lý và chắc chắn để thực hiện quá trình đánh giá học sinh tiểu học một cách chính xác, phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo sự phát triển toàn diện cho học sinh.

2. Giáo viên tiểu học chỉ nhận xét vào vở học sinh khi cần thiết

Theo quy định mới tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, quá trình đánh giá học sinh tiểu học được chia thành hai hình thức đánh giá chính là đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Điều này nhằm đảm bảo tính pháp lý và tăng cường sự công bằng, minh bạch trong quá trình đánh giá năng lực và phát triển của học sinh.

Thứ hai, đánh giá thường xuyên xoay quanh sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Giáo viên sử dụng các phương pháp đánh giá linh hoạt và dựa vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, và thái độ của học sinh. Nhờ đó, giáo viên có thể đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, từ đó nhận xét và hỗ trợ kịp thời để giúp học sinh phát triển toàn diện.

Quy định này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20/10/2020, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi công bằng và chính xác trong quá trình đánh giá học sinh tiểu học, đồng thời tạo ra môi trường học tập tích cực và phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.

3. Bỏ quy định “không cho điểm 0” với bài kiểm tra của học sinh tiểu học

Theo quy định hiện hành, hệ thống đánh giá học sinh tiểu học không chỉ dựa vào việc thường xuyên đánh giá mà còn bao gồm các đánh giá định kỳ. Trong quá trình này, bài kiểm tra của học sinh được giáo viên chấm điểm theo thang điểm 10, không sử dụng điểm thập phân, và kết quả được trả lại cho học sinh. Quan trọng hơn, điểm của bài kiểm tra định kỳ không được sử dụng để so sánh học sinh với nhau, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá.

Theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, nếu giáo viên phát hiện kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I hoặc cuối năm học có sự bất thường so với đánh giá thường xuyên, họ có thể đề xuất với nhà trường tổ chức bài kiểm tra khác để đánh giá chính xác hơn kết quả học tập của học sinh. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một quá trình đánh giá đáng tin cậy và đáng giá để đảm bảo chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh tiểu học.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT – NỘI DUNG KHÔNG THỂ BỎ QUA