Category Archives: GIÁO ÁN VÀ KẾ HOẠCH KHỐI 3

Công văn 3969/BGDĐT-GDTH: Điều chỉnh nội dung dạy học với học sinh cấp 1

Ngày 10/9 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH gửi Sở GDĐT các tỉnh/thành phố về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC (GIÁO ÁN) LỚP 3 THEO CÔNG VĂN 2345

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ đến quý thầy cô Bộ KẾ HOẠCH DẠY HỌC (GIÁO ÁN) LỚP 3 THEO CÔNG VĂN 2345. Kế hoạch dạy học này đã được biên soạn, điều chỉnh theo hướng dẫn mới của ngành. Tuy nhiên để đảm bảo mục tiêu thầy cô đề ra, thầy cô tải về và chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với thực tế tại đơn vị, địa phương.