PHIẾU ĐỌC GÓP Ý BẢN THẢO TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG ĐỒNG NAI LỚP BA

Tài liệu Giáo dục địa phương có thể nói là một kiến thức rất cần thiết đối với học sinh các cấp học. Chuỗi kiến thức các em đang học tập không thể thiếu kiến thức địa phương, nơi các em đang sinh sống.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT giới thiệu Phiếu góp ý mẫu này để quý thầy cô tham khảo.

A – THÔNG TIN BẢN THẢO

– Tài liệu giáo dục địa phương Đồng Nai lớp: 3

– Số trang: ………………………….. 52 trang – Khổ giấy: 19 x 26,5cm

B – THÔNG TIN NGƯỜI ĐỌC GÓP Ý

– Người/tổ nhóm chuyên môn (góp ý): Tổ khối Ba

– Đơn vị : Trường Tiểu học Trưng Vương

C – NỘI DUNG GÓP Ý BẢN THẢO

1. Góp ý những vấn đề:

a) Cấu trúc của sách

– Cấu trúc được trình bày khoa học, tên các chủ đề tường minh, tranh ảnh rõ nét.

– Nội dung GDDP đã đề cập đến một số vấn đề cơ bản về cảnh quan thiên nhiên; đặc sản, món ăn truyền thống; danh nhân xưa; 1 số tổ chức chính trị xã hội của quê hương.

+ Mỗi chủ đề được thiết kế thành bài học cụ thể với những thông tin đảm bảo tính chính xác, khoa học, gần gũi, dễ hiểu, giúp học sinh cảm nhận và hiểu rõ hơn những vấn đề của địa phương quê hương Đồng Nai. Hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh qua mỗi hoạt động.

+ Từ đó, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, thích tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo vệ những cảnh đẹp, bảo tồn và phát huy những  giá trị văn hóa lịch sử của địa phương.

+ Giúp cho giáo viên có thêm tài liệu để nghiên cứu, biên soạn kế hoạch bài dạy phù hợp, sinh động, phong phú kiến thức địa phương vào tiết dạy.

b) Nội dung (chính trị, khoa học, sư phạm, thực tiễn…)

2.1. Chủ đề: Đồng Nai – Vùng đất con người

a) Mục tiêu:

– Chủ đề giới thiệu được tên gọi, quá trình thành lập tỉnh Đồng Nai

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động ( Khởi động, kết nối- Khám phá- Luyện tập, thực hành- Vận dụng, mở rộng)

– Biết được diện tích, dân số các đơn vị hành chính tỉnh Đống Nai.

– HS biết, cảm nhận và hiểu được những nét tiêu biểu về vị trí địa lý, các dân tộc sinh sống ở Đồng Nai.

– Vận dụng những điều đã học giới thiệu được về vị trí địa lý quê hương mình.

– Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương và có ý thức bảo vệ quê hương mình.

b) Nội dung kiến thức: Phù hợp với các đối tượng HS, vừa mang tính vừa sức đồng thời phát huy được năng lực học tập của học sinh. Các hoạt động học tập cụ thể.

c) Tranh ảnh: Hình ảnh rõ ràng, sắc nét, màu sắc hài hòa, đẹp.

d) Ngôn ngữ sử dụng: Dễ hiểu, gần gũi, rõ các lệnh

đ) Đánh giá mức độ: Phù hợp

2.2. Chủ đề: Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ

a) Mục tiêu:

– Chủ đề giúp HS có những hiểu biết về 1 số danh nhân xưa của tỉnh; giới thiệu đôi nét về tiểu sử thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động (Khởi động, kết nối – Khám phá – Luyện tập, thực hành – Vận dụng, mở rộng).

– Tìm hiểu và có hiểu biết về một số tác phẩm của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ

– Bồi dưỡng cho học sinh tôn trọng và yêu quý thi tướng Huỳnh Văn Nghệ; và bồi dưỡng cho các em noi gương các danh nhân của địa phương. 

b) Nội dung kiến thức: Phù hợp với các đối tượng HS

– Thông tin chính xác. Phát huy được năng lực học tập của HS.

c) Tranh ảnh: Ảnh chụp chân thực,  rõ nét.

d) Ngôn ngữ sử dụng: Các lệnh rõ ràng

đ) Đánh giá mức độ: Phù hợp

2.3. Chủ đề: Làng nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Tà Lài

a) Mục tiêu:

– Chủ đề giới thiệu được một số sản phẩm dệt thổ cẩm thủ công của quê hương

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động (Khởi động, kết nối – Khám phá – Luyện tập, thực hành – Vận dụng, mở rộng)

– Có hiểu biết làng nghề thổ cẩm Tà Lài ở đâu, của dân tộc nào; nguyên liệu, dụng cụ và lao động chính là ai.

– Vận dụng những điều đã học giới thiệu được về sản phẩm thủ công quê hương mình.

– Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương và có ý thức bảo vệ quê hương mình.

b) Nội dung kiến thức: Thông tin chính xác.

– Phát huy được năng lực học tập của HS.

c) Tranh ảnh: Ảnh chụp chân thực, rõ nét.

d) Ngôn ngữ sử dụng: Các lệnh rõ ràng

đ) Đánh giá mức độ: Phù hợp

2.4. Chủ đề: Bột Ca cao Định Quán

a) Mục tiêu:

– Chủ đề khơi gợi cho các em kể được đặc sản của địa phương Đồng Nai. Tìm hiểu về công đoạn làm bột ca cao và các sản phẩm từ bột ca cao.

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động (Khởi động, kết nối – Khám phá – Luyện tập, thực hành – Vận dụng, mở rộng).

– Bồi dưỡng cho HS yêu thích đặc sản của địa phương cũng như biết các nguyên liệu để làm ra bột ca cao.

b) Nội dung kiến thức: Vừa sức, phù hợp với các đối tượng HS.

c) Tranh ảnh: Thể hiện các hoạt động rõ ràng

d) Ngôn ngữ sử dụng: Các lệnh phù hợp.

đ) Đánh giá mức độ: Phù hợp

2.5. Chủ đề: Cụm di tích nơi diễn ra cuộc nổi dậy phá Nhà lao Tân Hiệp 02/12/1956 (Biên Hòa)

a) Mục tiêu: 

– Chủ đề giới thiệu cụ thể cụm di tích nơi diễn ra cuộc nổi dậy phá Nhà lao Tân Hiệp 02/12/1956 (Biên Hòa)

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động (Khởi động, kết nối – Khám phá – Luyện tập, thực hành – Vận dụng, mở rộng).

– Giúp HS có những hiểu biết cơ bản về vị trí và những di tích trong cụm di tích Nhà lao Tân Hiệp (Biên Hòa)

– Qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương và góp phần bảo vệ di tích lịch sử của quê hương mình .

b) Nội dung kiến thức: Thông tin chính xác.

– Phát huy được năng lực học tập của HS.

c) Tranh ảnh: Ảnh chụp chân thực, rõ nét.

d) Ngôn ngữ sử dụng: Các lệnh phù hợp.

đ) Đánh giá mức độ: Phù hợp

c) Cách diễn đạt:

– Nội dung chủ đề được thể hiện rõ ràng qua 4 hoạt động (Khởi động, kết nối – Khám phá – Luyện tập, thực hành – Vận dụng, mở rộng).

– Tranh anh chụp chân thực, rõ nét.

– Các câu lệnh phù hợp

– Sách tạo được sự tương tác với học sinh, tương tác với gia đình, cộng đồng trong việc tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện và đánh giá học sinh.

– Sách biên soạn theo hướng phát triển năng lực dựa trên các mạch nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình.

d) Những vấn đề khác:

  Không có ý kiến

2. Đề nghị sửa chữa bản thảo:

Trang (1)Dòng (2)Bản thảo đã viết (3)Đề nghị sửa thành (4)
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

3. Các tài liệu liên quan (gửi kèm theo) :…………………………………………………. …

….

                                                                                      Xuân Tân, ngày 06 /06/ 2022

                                                        Người góp ý/đại diện tổ chuyên môn khối 3

                                                                               (kí và ghi rõ họ tên)

Dinh Phương (st)