Category Archives: SGK LỚP 8

SÁCH MỀM – SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

Bộ sách giáo khoa Lớp 8 gồm 10 môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tiếng anh. Được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, được sử dụng cho học sinh lớp 8 trong các trường học THCS và các cơ sở giáo dục.