SÁCH MỀM – SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

Bộ sách giáo khoa Lớp 8 gồm 10 môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tiếng anh. Được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, được sử dụng cho học sinh lớp 8 trong các trường học THCS và các cơ sở giáo dục.

ĐƯỜNG LINK TẢI SÁCH MỀM LỚP 8

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8 

SGK được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Cuốn sách gồm hai tập Cập nhật các nội dung tương tác và dữ liệu mở rộng (đọc diễn cảm, thông tin tác giả – tác phẩm, hướng dẫn phân tích tác phẩm, phim tư liệu – trích đoạn chuyển thể văn học của tác phẩm)…

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Cuốn sách gồm hai phần: Đại số và Hình Học. Mỗi phần gồm hai tập tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học.

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 8 

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Sách gồm ba phần : Lịch Sử Thế Giới Cận Đại,Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại và Lịch Sử Việt Nam Từ Năm 1858 Đến Năm 1918.Mỗi phần được chia thành những chuyên đề riêng biệt cung cấp cho học sinh những kiến thức hữu ích về lịch sử nhân loại…

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 8 

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Sách gồm hai phần:Thiên Nhiên, Con Người Ở Các Châu Lục và Địa Lý Việt Nam cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý…

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Sách gồm 6 chương: Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Toán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước và Dung Dịch.

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 8 

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Sách gồm hai chương: Cơ học và Nhiêt cung cấp học đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý,…

Chương trình học của Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 8 :

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

CHƯƠNG II: VẬN ĐỘNG

CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN

CHƯƠNG IV: HÔ HẤP

CHƯƠNG V: TIÊU HOÁ

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT

CHƯƠNG VIII: DA

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

CHƯƠNG X: NỘI TIẾT

CHƯƠNG XI: SINH SẢN

Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mĩ Thuật Lớp 8 

Sách gồm 8 bài học về âm nhạc và 35 bài học vẽ tranh. Mỗi bài mĩ thuật sẽ đưa ra đề tài chủ điểm, các em sẽ tự suy nghĩ và tìm một đề tài thể hiện thích hợp. Ngoài ra, trong phần Âm nhạc, các em cũng sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về nhạc lý, nhạc cụ thông qua những câu chuyện kể thú vị.

Sách Giáo Khoa Công nghệ Lớp 8 

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Sách gồm chín chương và ba phần: Vẽ Kỹ Thuật, Cơ Khí và Kỹ Thuật Điện cung cấp đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập Công nghệ …

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 

SGK được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục. Sách giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn và các bài tập giúp các em rèn luyện để nâng cao các kĩ năng.

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 :

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi

Unit 2: Making arrangements – Sắp xếp

Unit 3: At home – Ở nhà

Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta

Unit 5: Study Habits – Thói quen học tập

Unit 6: The young pioneers club – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong

Unit 7: My neighborhood – Láng giềng của tôi

Unit 8: Country life and city life – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị

Unit 9: A first – Aid course – Khoá học cấp cứu

Unit 10: Recycling – Tái chế

Unit 11: Travelling around Viet Nam – Du lịch vòng quanh Việt Nam

Tô Ngọc Sơn (tổng hợp)