Category Archives: SGK LỚP 6

SÁCH MỀM – SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 (TRỌN BỘ)

Bộ sách giáo khoa lớp 9: được biên soạn bởi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với hàm ẩn ý nghĩa về sự rộng mở của một thế giới tri thức, sự vô hạn của kiến thức khoa học và công nghệ, sự bao la của thế giới nghệ thuật và hướng đến những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại.

SÁCH MỀM – SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

Bộ sách giáo khoa Lớp 8 gồm 10 môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tiếng anh. Được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, được sử dụng cho học sinh lớp 8 trong các trường học THCS và các cơ sở giáo dục.

Sách mềm – Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 là sách giáo giáo khoa dùng chính khóa cho học sinh lớp 7 bộ sách được biên soạn bởi nhóm tác giả Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Sách mềm – Bộ sách giáo khoa lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

KỸ NĂNG CẦN BIẾT trân trọng giới thiệu đến quý Phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh Bộ sách giáo khoa lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.

SÁCH MỀM – Bộ sách giáo khoa lớp 6 năm 2021 – 2022 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Bộ sách giáo khoa Lớp 6 “Chân trời sáng tạo” mang đến góc nhìn rộng hơn với kiến thức khoa học và công nghệ, thế giới nghệ thuật bao la và những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại.