SÁCH MỀM – SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 (TRỌN BỘ)

Bộ sách giáo khoa lớp 9: được biên soạn bởi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với hàm ẩn ý nghĩa về sự rộng mở của một thế giới tri thức, sự vô hạn của kiến thức khoa học và công nghệ, sự bao la của thế giới nghệ thuật và hướng đến những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại.

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành. Cuốn sách gồm hai tập bao gồm thông tin tác giả – tác phẩm; hướng dẫn phân tích tác phẩm, phim tư liệu – trích đoạn chuyển thể văn học của tác phẩm …

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.Cuốn sách tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học.

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách cung cấp đầy đủ những kiến thức và phương pháp giảng dạy. Từ đó hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy …

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm năm chương cung cấp cho học sinh những kiến thức về công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và ban hành .Sách gồm bốn phần về Địa Lý :Dân cư , Kink tế , Sự phân hóa lãnh thổ và Địa lý địa phương cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý …

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 9 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn. Cuốn sách gồm hai phần và mười ba chương; đầy đủ đủ kiến thức về lịch sử Việt Nam và Thế Giới …

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm hai phần:Di truyền và biến dị Và Sinh vật và Môi trường đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm 18 bài học về ý thức đạo đức; quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của công dân trong đời sống, pháp luật …

Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mĩ Thuật Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm hai phần : Âm nhạc và Mỹ thuật cung cấp kiến thức đầy đủ cho học sinh về hai môn học chi tiết và tỉ mỉ …

Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 9 được xây dựng dưới dạng mô đun kĩ năng nghề. Trong đó có mô đun “Lắp đặt mạng điện trong nhà”; nhằm mang lại cho các em những kiến thức, kĩ năng cơ bản; cần thiết của từng lĩnh vực nghề nghiệp; hình thành và rèn luyện cho các em thói quen làm việc chính xác; khoa học theo tác phong công nghiệp.

Nội dung mô đun “Lắp đặt mạng điện trong nhà” được thiết kế chủ yếu là thực hành; nhằm hình thành và rèn luyện cho các em một số kĩ năng lao động nghề nghiệp. Từ đó giúp các em làm quen với nghề điện. Với những điều được học, các em có thể áp dụng được trong sản xuất và cuộc sống hằng ngày. Đồng thời giúp các em lựa chọn hướng đi thích hợp sau khi tốt nghiệp THCS.

Ngọc Sơn (tổng hợp) – KỸ NĂNG CẦN BIẾT