Category Archives: SGK LỚP 9

SÁCH MỀM – SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 (TRỌN BỘ)

Bộ sách giáo khoa lớp 9: được biên soạn bởi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với hàm ẩn ý nghĩa về sự rộng mở của một thế giới tri thức, sự vô hạn của kiến thức khoa học và công nghệ, sự bao la của thế giới nghệ thuật và hướng đến những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại.