DANH MỤC CÁC TIẾT DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 3

Để tiện theo dõi thời gian dạy học qua truyền hình của các học sinh lớp 3, KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ lại đường link DANH MỤC CÁC TIẾT DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 3

Mời quý Phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh cùng đón xem!

DANH MỤC CÁC TIẾT DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH – TIẾNG VIỆT LỚP 3

STT TÊN TIẾT/BÀILINK XEM LẠI CÁC VIDEO CIP
1Tiết 1TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 1 – CẬU BÉ THÔNG MINH https://www.youtube.com/watch?v=p-9UY3J2FSY&t=269s
2Tiết 2TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 2 – AI CÓ LỖIhttps://www.youtube.com/watch?v=7OFfAXS60KI&t=103s
3Tiết 3TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 3 – CHIẾC ÁO LENhttps://www.youtube.com/watch?v=o4Dc3UYe8TE
4Tiết 4TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 4 – NGƯỜI MẸhttps://www.youtube.com/watch?v=V0u1HWIPtCk&t=4s
5Tiết 5TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 5 – NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢMhttps://www.youtube.com/watch?v=k2Lhov_BY8Q
6Tiết 6TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 6 – BÀI TẬP LÀM VĂNhttps://www.youtube.com/watch?v=uA0POIBvWLw
7Tiết 7TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 7 – LỪA VÀ NGỰA https://www.youtube.com/watch?v=LBH4nCw41Rs
8Tiết 8TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 8 – CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀhttps://www.youtube.com/watch?v=zhjRIT2xJ9U
9Tiết 9TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 10 – GIỌNG QUÊ HƯƠNGhttps://www.youtube.com/watch?v=M-0iTEr_By4
10Tiết 10TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 11 – ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU https://www.youtube.com/watch?v=FxvHNTwzx_o
11Tiết 11TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 12 – NẮNG PHƯƠNG NAMhttps://www.youtube.com/watch?v=RUO7WtkqAH8
12Tiết 12TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 13 – NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊNhttps://www.youtube.com/watch?v=osWKlUN1XpY
13Tiết 13TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 14 – NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎhttps://www.youtube.com/watch?v=zEYpe29ZEF8
14Tiết 14TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 15 – HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHAhttps://www.youtube.com/watch?v=s1YK8LosugA
15Tiết 15TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 16 – ĐÔI BẠNhttps://www.youtube.com/watch?v=eQd_uZLQDUI

Quảng cáo

16Tiết 16TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 17 – MỒ CÔI XỬ KIỆN https://www.youtube.com/watch?v=FJgTAcM2S7A
17Tiết 17TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 19 – HAI BÀ TRƯNGhttps://www.youtube.com/watch?v=JfWGNUWyuIs
18Tiết 18TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 20 – Ở LẠI VỚI CHIẾN KHUhttps://www.youtube.com/watch?v=jlgaJ3PEiYY
19Tiết 19TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 21 – ÔNG TỔ NGHỀ THÊU https://www.youtube.com/watch?v=kf2ey-S7aFM
20Tiết 20TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 22 – NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤhttps://www.youtube.com/watch?v=riZBdkSYKMI
21Tiết 21TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 23 – NHÀ ẢO THUẬThttps://www.youtube.com/watch?v=j_X0grMQVmQ
22Tiết 22TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 24 – ĐỐI ĐÁP VỚI VUAhttps://www.youtube.com/watch?v=fQVtxxq5vAA
23Tiết 23TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 25 – HỘI VẬThttps://www.youtube.com/watch?v=qIwO2mEzaGY
24Tiết 24TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 26 – SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬhttps://www.youtube.com/watch?v=uEG-P6HWE_o
25Tiết 25TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 28 – CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG https://www.youtube.com/watch?v=KXYJi8jYRtw
26Tiết 26TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 29 – BUỔI HỌC THỂ DỤChttps://www.youtube.com/watch?v=nzi6TfVwPRY
27Tiết 27TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 30 – GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUAhttps://www.youtube.com/watch?v=a2pJMKO1cPE
28Tiết 28TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 31 – CON CÒhttps://www.youtube.com/watch?v=cS_5xmW3R4o
29Tiết 29TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 32 – NGƯỜI THỢ SĂN VÀ CON VƯỢNhttps://www.youtube.com/watch?v=JNDBg5r2csQ
30Tiết 30TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 33 – CÓC KIỆN TRỜIhttps://www.youtube.com/watch?v=WFkDeZOEoiE
31Tiết 31TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 34 – SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNGhttps://www.youtube.com/watch?v=qZPJyWmw0WA

DANH MỤC CÁC TIẾT DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH – TOÁN LỚP 3

STTTÊN TIẾT/BÀILINK XEM LẠI CÁC VIDEO CIP
1Toán 3: bài 1 Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số – trang 3https://www.youtube.com/watch?v=yGlmehYJEYc
2Toán 3: bài 2 cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) – trang 4https://www.youtube.com/watch?v=Ii4saDjSpGw
3Toán 3: bài 3 luyện tập – trang 4https://www.youtube.com/watch?v=1W60ArMoNn0
4Toán 3: bài 4 cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) – trang 5https://www.youtube.com/watch?v=Ov5mgcv0hnw
5Toán 3: bài 5 luyện tập – trang 6https://www.youtube.com/watch?v=806BGkt22Jk
6Toán 3: bài 6 trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) – trang 7https://www.youtube.com/watch?v=Hw7RvkL3b8c
7Toán 3: bài 7 luyện tập – trang 8https://www.youtube.com/watch?v=JwTBuQfglRU
8Toán 3: bài 8 ôn tập các bảng nhân – trang 9https://www.youtube.com/watch?v=UKwiIylahwc
9Toán 3: bài 9 ôn tập các bảng chia – trang 10https://www.youtube.com/watch?v=Z-iQlSjFRiI
10Toán 3: bài 10 luyện tập – trang 10https://www.youtube.com/watch?v=ZcfAf5Ex18k
11toan 3 bai 11 on tap ve hinh hoc – trang 11https://www.youtube.com/watch?v=KjUbn-1BabE
12Toán 3: bài 12 ôn tập về giải toán – trang 12https://www.youtube.com/watch?v=o557JTuFWcM
13Toán 3: bài 13 xem đồng hồhttps://www.youtube.com/watch?v=qBq2aKtLboQ
14Toán 3: bài 14 xem đồng hồ tiếp theohttps://www.youtube.com/watch?v=HtBKypJmuFE
15Toán 3 bài 15 luyện tập trang 17https://www.youtube.com/watch?v=x-bPMA05jpQ

Quảng cáo

16Toán 3 bài 16 luyện tập chung trang 18https://www.youtube.com/watch?v=5MqO__KVqDo
17Toán 3 bài 17 bảng nhân 6 trang 19https://www.youtube.com/watch?v=vS47XpQcWpM
18Toán 3 bài 18 luyện tập trang 20https://www.youtube.com/watch?v=LkUCHLuCiJM
19Toán 3: bài 19 nhân số có hai chữ số với số có một chữ số không nhớhttps://www.youtube.com/watch?v=PgRes-jkAuU
20Toán 3: bài 20 – nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) trang 22https://www.youtube.com/watch?v=zo7yPScihvQ
21Toán 3 bài 21 luyện tập trang 23https://www.youtube.com/watch?v=HNrR7sjjwj0
22Toán 3 bài 22 bảng chia 6 trang 24https://www.youtube.com/watch?v=gs_u-7-oqIk
23Toán 3 bài 23 luyện tập trang 25https://www.youtube.com/watch?v=h0aiCoZeBUs
24Toán 3 bài 24 tìm một trong các phần bằng nhau của một số trang 26https://www.youtube.com/watch?v=HEzeDSlkwQU
25Toán 3 bài 25 luyện tập trang 26https://www.youtube.com/watch?v=bz8HjzfSovI
26Toán 3:bài 26: chia số có hai chữ số cho số có một chữ số: trang 27https://www.youtube.com/watch?v=s6RP_jzV020
27Toán 3: bài 27 – luyện tập trang 28https://www.youtube.com/watch?v=XzLeHJq9jiI
28Toán 3: bài 28 – phép chia hết và phép chia có dư- trang 29https://www.youtube.com/watch?v=HS9tH77SFZQ
29Toán 3 bài 29 luyện tập trang 30https://www.youtube.com/watch?v=JqBIe-MVhxQ
30Toán 3: bài 30 – bảng nhân 7: trang 31https://www.youtube.com/watch?v=gx3BDVBPBCk

Quảng cáo

31Toán 3-bài 31: luyện tập:trang 32https://www.youtube.com/watch?v=gx3BDVBPBCk
32Toán 3: Bài 32 – Gấp một số lên nhiều lần – trang 33https://www.youtube.com/watch?v=Z35tWEtAxcw
33Toán 3: Bài 33 – Luyện tập – trang 34https://www.youtube.com/watch?v=I2szrGKNtcQ
34Toán 3: Bài 34 – Bảng chia 7 – trang 35https://www.youtube.com/watch?v=qHmTcfvD5Y0
35Toán 3: Bài 35 – Luyện tập – trang 36https://www.youtube.com/watch?v=nNTxkMe9n_M
36Toán 3: Bài 36 – Giảm đi một số lần – trang 37https://www.youtube.com/watch?v=lOdKemQZ870
37Toán 3: Bài 37 – Luyện tập – trang 38https://www.youtube.com/watch?v=V0xOwbYMe_4
38Toán 3: Bài 38 – Tìm số chia – trang 39https://www.youtube.com/watch?v=9HmdNvUUcQk
39Toán 3: Bài 39 – Luyện tập – trang 40https://www.youtube.com/watch?v=2YKMKmNPxJE
40Toán 3: Bài 40 – Góc vuông, góc không vuông – trang 41https://www.youtube.com/watch?v=KgO-9LM6WcI
41Toán 3: Bài 41 – Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke – trang 43https://www.youtube.com/watch?v=f884-DoCKms
42Toán 3: Bài 42 Đề – ca – mét, héc – tô – mét trang 44https://www.youtube.com/watch?v=8jlxNQbeNwo
43Toán 3: Bài 43 – Bảng đơn vị đo độ dài – trang 45https://www.youtube.com/watch?v=IpPIJe0GVLc
44Toán 3: Bài 44 – Luyện tập – trang 46https://www.youtube.com/watch?v=dUk9_h34JJA
45Toán 3: Bài 45 – Thực hành đo độ dài – trang 47https://www.youtube.com/watch?v=ufbNLLtgM9U

Quảng cáo

46Toán 3: Bài 46 – Thực hành đo độ dài tiếp theo – trang 48https://www.youtube.com/watch?v=3WeHWG7T-Vg
47Toán 3: Bài 47 – Luyện tập chung – trang 49https://www.youtube.com/watch?v=fmDuRaC6ij8
48toan 3 bai 48 bai toan giai bang hai phep tinhhttps://www.youtube.com/watch?v=-IX47RN1rm0
49Toán 3: Bài 49 – Bài toán giải bằng hai phép tính – tiếp theo – trang 51https://www.youtube.com/watch?v=6JdKO8WNJew
50Toán 3: Bài 50 – Luyện tập – trang 52https://www.youtube.com/watch?v=qzhOUaM-vKg
51Toán 3: Bài 51 – Bảng nhân 8 – trang 53https://www.youtube.com/watch?v=uu2dFrGXqrY
52Toán 3: Bài 52 – Luyện tập – trang 54https://www.youtube.com/watch?v=CX9ouwnm7sA
53Toán 3: Bài 53 – Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số – trang 55.https://www.youtube.com/watch?v=0VLp1ALnaWU
54Toán 3: Bài 54 – Luyện tập – trang 56https://www.youtube.com/watch?v=TPAgYKkW6uA
55Toán 3: Bài 55 – So sanh số lớn gấp mấy lần số bé – trang 57https://www.youtube.com/watch?v=S3FXA5_YM1k
56Toán 3: Bài 56 – Luyện tập – trang 58https://www.youtube.com/watch?v=WOX-VevYwFY
57Toán 3: Bài 57 – Bảng chia 8 – trang 59https://www.youtube.com/watch?v=hZ4m6CD18LA
58Toán 3: Bài 58 – Luyện tập – trang 60https://www.youtube.com/watch?v=bc99GU45uNo
59Toán 3: Bài 59 – So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn – trang 61https://www.youtube.com/watch?v=dVLoJIhzgfI
60Toán 3: Bài 60 – Luyện tập – trang 62https://www.youtube.com/watch?v=nZ2PQDeNx4A

Quảng cáo

61Toán 3: Bài 61 – Bảng nhân 9 – trang 63https://www.youtube.com/watch?v=P9x2Khte-T0
62Toán 3: Bài 62 – Luyện tập – trang 64https://www.youtube.com/watch?v=SV8ftzoCc-Q
63Toán 3: Bài 63 – Gam – trang 64https://www.youtube.com/watch?v=z-udmuzy-Nk
64Toán 3: Bài 64 – Luyện tập – trang 67https://www.youtube.com/watch?v=b2ZIp4Zvf6U
65Toán 3: Bài 65 – Bảng chia 9 – trang 68https://www.youtube.com/watch?v=lC-tMlljaTw&t=6s
66Toán 3: Bài 66 – Luyện tập – trang 69https://www.youtube.com/watch?v=VwMn_ysJrUE
67Toán 3: Bài 67 – Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số – trang 70https://www.youtube.com/watch?v=59UA019h-is
68Toán 3: Bài 68 – Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tiếp theo – trang 71https://www.youtube.com/watch?v=MYpMfo8W5-s
69Toán 3: Bài 69 – Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số – trang 72https://www.youtube.com/watch?v=hBPLVJUuZMo
70Toán 3: Bài 70 – Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số – trang 73https://www.youtube.com/watch?v=xYa4Z4NM9B8
71Toán 3: Bài 71 – Giới thiệu bảng nhân – trang 74https://www.youtube.com/watch?v=vT4HSPD4ClM
72Toán 3: Bài 72 – Giới thiệu bảng chia – trang 75https://www.youtube.com/watch?v=u-FuiySttbI
73Toán 3: Bài 73 – Luyện tập – trang 76https://www.youtube.com/watch?v=SLbca6Ul5mc
74Toán 3: Bài 74 – Luyện tập chung – trang 77https://www.youtube.com/watch?v=t0csuj1glbQ

Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT