Planet IX: Cạnh tranh tiền gửi BitGet – BitGet Deposit Competition

PLANET IX đã có một cuộc thay đổi lớn – Cạnh tranh tiền gửi BitGet. Đây có thể xem là cuộc cách mạng mang đến cơ hội lớn cho những ai đang sở hữu đồng IXT.

Tác nhân của sự thay đổi,

Chúng tôi đã công bố niêm yết IXT Lbank vào tháng 7, đây là lần niêm yết đầu tiên của chúng tôi với một sàn giao dịch tập trung và sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Việc tăng cường tiếp xúc với IXT không chỉ giúp ổn định giá của mã thông báo mà còn thu hút nhiều người chơi hơn vào Hệ sinh thái Hành tinh IX để xây dựng hành tinh của ngày mai. Chúng tôi đang bắt đầu hợp tác với BitGet và chúng tôi sẽ bắt đầu sự hợp tác này bằng Cuộc thi gửi tiền. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về BitGet và Cuộc thi tiền gửi này dưới đây:

BitGet là gì?

BitGet là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu được hơn 2 triệu người dùng ở khoảng 50 quốc gia trên thế giới lựa chọn. Chúng cung cấp trải nghiệm giao dịch nhanh chóng và dễ dàng với công nghệ an toàn hơn. Một số tính năng chính của họ bao gồm các chức năng giao dịch sáng tạo, bảo mật hàng đầu trong ngành cũng như dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Một số quan hệ đối tác chính của BitGet bao gồm Juventus FC, Team Spirit, Galatasary và PGL Esports.

Cạnh tranh tiền gửi

Chúng tôi sẽ khởi động Cuộc thi gửi tiền IXT với BitGet bắt đầu vào Thứ Sáu, ngày 5 tháng 8 (07:00 AM UTC), nơi người dùng gửi IXT vào BitGet sẽ có cơ hội giành được một phần giải thưởng. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết chính xác về cuộc thi khi chúng tôi đến gần ngày ra mắt. Chúng tôi khuyến khích người chơi của mình tham gia cuộc thi này để làm quen với BitGet và sử dụng các tính năng khác nhau trên nền tảng của họ để giao dịch IXT một cách hiệu quả.

Ghi chú kết thúc

Đây là một sự hợp tác rất thú vị giữa Planet IX và Agents of Change. Chúng tôi tin rằng Cuộc thi Gửi tiền này là một bước tiến lớn trong quan hệ đối tác tiềm năng với BitGet trên sàn giao dịch của họ, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng người chơi của chúng tôi thích sử dụng sàn giao dịch của họ. Đây là một cơ hội tốt để làm quen với việc giao dịch tiền điện tử và IXT để hình thành cổ phần của bạn trên Planet IX.

Nguyên bản Tiếng Anh

Agents of Change,

We announced the IXT Lbank listing in July which was our first listing with a centralized exchange, and there will be many more to come. Increased exposure to IXT does not only help stabilize the price of the token, but it also brings more players into the Planet IX Ecosystem to build the planet of tomorrow. We are entering into a collaboration with BitGet, and we will kick off this collaboration with a Deposit Competition. We will detail BitGet and this Deposit Competition below:

What is BitGet?

BitGet is a global cryptocurrency exchange chosen by over 2 million users in about 50 countries around the world. They provide a fast and easy trading experience with safer technology. Some of their key features include their innovative trading functions, industry-leading security as well as excellent customer service. Some of BitGet’s key partnerships include Juventus FC, Team Spirit, Galatasary and PGL Esports.

Deposit Competition

We will be launching an IXT Deposit Competition with BitGet that begins on Friday August 5th (07.00AM UTC), where users who deposit IXT into BitGet will have a chance to win a portion of the prize pool. We will detail the exact details of the competition as we get closer to the launch date. We encourage our players to join this competition in order to familiarize themselves with BitGet, and use the different features on their platform to trade IXT effectively.

Closing Note

This is a very exciting collaboration for Planet IX and the Agents of Change. We believe that this Deposit Competition is a big step forward in a potential partnership with BitGet on their exchange, so we hope that our players enjoy using their exchange. This is a good opportunity to familiarize yourself with trading cryptocurrency and IXT in order to form your stake on Planet IX.

Nguồn: Hành tinh IXT