SỔ THEO DÕI SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT

Học sinh khuyết tật học hòa nhập là những em rất đáng thương! Mỗi năm học thầy cô chủ nhiệm có thể phục trách những em này. Tuy có khó khăn nhưng thầy cô luôn chăm sóc và tận tâm dạy dỗ các em. SỔ THEO DÕI SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT là hồ sơ lưu giữ rất cần thiết.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ quý thầy cô KẾ HOẠCH và SỔ THEO DÕI SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT. Hi vọng tư liệu này sẽ là động lực tốt nhất để thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ.

A. KẾ HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN……..
TRƯỜNG TH …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

………….., ngày ….. tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC SINH KHUYẾT TẬT

Năm học 2021 – 2022

     – Căn cứ vào công văn số …../HD – PGDĐT ngày ……… của Phòng Giáo dục và Đào tạo ……… …………….. về việc Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo viên mầm non, giáo dục phổ thông.

     – Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường Tiểu học …………… Cá nhân xây dựng kế hoạch dạy học sinh khuyết tật của lớp như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

  1. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm của ban giám hiệu trường, cùng với chính quyềnđịa phương, và các bậc phụ huynh học sinh.

– Tất cả thầy cô giáo đều có sự quan tâm đặt biệt đến đối tượng này.

2. Khó khăn:

     – Do các em bị bệnh trí tuệ. Em có khả năng ghi nhớ không tốt, học trước quên sau. Giáo viên mất rất nhiều thời gian để dạy em.

    – Việc xác định năng lực còn lại của em để có cơ sở theo dõi quản lí, giáo dục chưa khoa học.

    – Do chưa xác định được năng lực của em nên việc đánh giá còn lúng túng.

    – Các em chưa được cha mẹ quan tâm, dìu dắt đúng mực.

II. Biện pháp:

1. Giúp trẻ khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những người học khác.

2. Tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật học văn hóa, vui chơi giải trí, hòa nhập cộng đồng, phục hồi chức năng và phát triển.

3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh khuyết tật theo lịch báo giảng, nhưng mỗi bài chỉ dạy em các kiến thức và bài tập đơn giản nhất. Một bài có thể dạy rất nhiều tiết. Nhờ gia đình dạy thêm cho em và quan tâm em nhiều hơn.

TTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHLỚPDẠNG KHUYẾT TẬT
1    
2    

Hiệu Trưởng                                                         Giáo viên chủ nhiệm

…………………………..                                                    ……………….

B. SỔ THEO DÕI SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

Quyển sổ này bao gồm:

PHẦN 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

PHẦN 2: MỤC TIÊU GIÁO DỤC CÁ NHÂN

PHẦN 3: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂNKẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KỲ I

PHẦN 4: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

(GVCN nhận xét kết quả và sự tiến bộ của học sinh theo từng tháng)

PHẦN 5: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KỲ II

PHẦN 6: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

(GVCN nhận xét kết quả và sự tiến bộ của học sinh theo từng tháng)

BÀN GIAO LÊN LỚP, CHUYỂN TRƯỜNG, CUỐI CẤP, BÀN GIAO HÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

………………………..

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

-Thời gian: Lúc 14 giờ, ngày 07/09/2021                               

– Địa điểm: Tại hội trường

– Thành phần: Giáo viên cũ: ……………….

                        Giáo viên mới: …………………

Nội dung

Em: ……………. học sinh lớp ………. Trường Tiểu học ……………. đã hoàn thành chương trình lớp ….. được lên lớp ……

Giáo viên lớp …. đồng ý nhận em …………….  .

Biên bản kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

                                                                                …………………………, ngày 07/09/2020

          Giáo viên cũ                                                           Giáo viên mới

       ……………………                                          ……………………………

Bộ tư liệu này vừa được sử dụng năm học trước 2020 – 2021. Thầy cô hãy tải về bản Word có đầy đủ nội dung. Thầy cô chỉ cần chỉnh sửa lại phù hợp với dạng khuyết tật, với khối lớp học.

Chúc năm học mới thầy cô luôn tràn đầy năng lượng và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao!

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT