MỘT SỐ THỦ THUẬT TÌM X TRONG PHÂN SỐ NHANH GỌN – ĐẶC SẮC

Một số bài tìm x trong các phép tính phân số rất đa dạng và phức tạp. Nhiều phụ huynh và học sinh Tiểu học khó tìm ra phương cách giải quyết, và cũng đang khó phân định cách tính nào là đúng là hợp lý. KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ MỘT SỐ THỦ THUẬT TÌM X TRONG PHÂN SỐ NHANH GỌN – ĐẶC SẮC

Dưới đây là một số thủ thuật đơn giản nhưng rất nhanh gọn và hiệu quả. Các bước làm này giúp các em dễ dàng tìm được x nhanh nhất và chính xác nhất. KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ để quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em cùng tham khảo.

Bên cạnh MỘT SỐ THỦ THUẬT TÌM X TRONG PHÂN SỐ NHANH GỌN – ĐẶC SẮC trên KỸ NĂNG CẦN BIẾT còn có rất nhiều những bí quyết giải toán dành cho các em học sinh tiểu học. Hãy đến với chúng tôi để cùng nhau khám phá; trao đổi nhiều điều thú vị hơn về học tập và về các kỹ năng trong cuộc sống.

CÁC DẠNG BÀI TÌM X THAM KHẢO THÊM

1. Tìm X

a) 5 x ( 4 + 6 x X) = 290

b) X x 3,7 + X x 6,3 = 120

c) (15 x 24 – X) : 0,25 = 100 : 1/4

d) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000

e) 5 x X + 3,75 x X + 1,25 x X = 20

g) (84,6 – 2 x X) : 3,02 = 5,1

2. Tìm X

a) 7,2 : 2,4 x X = 4,5

b) 9,15 x X + 2,85 x X = 48

c) (X x 3 + 4) : 5 = 8

d) ( 15 x 28 – X) : 2/5 = 200 : 0,4

e) X x 4,8 + 5,2 x X = 160

g) 7 x ( 8 + 2 x X) = 210

h) X x 5,6 + 4,4 x X =130

i) ( X – 12) x 17 : 11 = 51

k) 9,15 x X + 2,85 x X = 48

3. Tìm X

a) ( X x 7 + 8) : 5 = 10

b) ( X + 5) x 19 : 13 = 57

c) 4 x ( 36 – 4 x X) = 64

d) 7,6 : 1,9 x X = 3,2

e) ( X : 2 + 50) : 5 = 12

g) 280 : ( 7 + 3 x X) = 4

h) 6 x ( 28 – 8 x X) = 72

i) ( X – 15 ) x 3 : 12 = 6

k) ( X : 4 + 6) x 7 = 70

l) 5 x ( 7 + 3 x X) = 140

4. Tìm X

a) X x 17,7 – 7,7 x X = 177

b) 9 x ( 12 – 2 x X) = 54

c) X x 3,9 + X x 0,1 = 16

d) 1,23 : X – 0,45 : X = 1,5

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT