NHỮNG CÁCH TÍNH “RỢ” CỰC KỲ THÔNG MINH

Khi nói đến Toán học nhiều người cảm thấy ngán ngại và đôi lúc bế tắc và cho là vô bổ. Nhưng ít ai nhận ra rằng khi tiếp xúc thường xuyên với việc tính toán, con người trở nên thông minh hơn, phản ứng nhanh nhạy hơn. Những NHỮNG CÁCH TÍNH “RỢ” CỰC KỲ THÔNG MINH của các nhà tiểu thương; các cô bác mua bán tại chợ đã minh chứng cho điều đó!

KỸ NĂNG CẦN BIẾT mời tất cả mọi người trải nghiệm qua các cách tính “Rợ” thật tâm phục dưới đây!

Hãy quan sát và hiểu rõ cách vận dụng kiến thức Toán học để tính toán như thế nào! Từ đó, các em sẽ hiểu được tính “Rợ” là thế nào. Nếu các em hiểu sâu và thực hành thành thạo các em sẽ tính “Rợ” thật tốt các tình huống xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Bài 1: Tính: 3035 – 998 – 997

3035 – 998 – 997 = 3035 – (1000 – 2) – (1000 – 3)

= 3035 – 1000 + 2 – 1000 + 3

= 3035 – 1000 – 1000 + 5

= 1035 + 5

= 1040

Bài 2: Tính 3034 – 997 – 998 – 999

3034 – 997 – 998 – 999

= 3034 – 1000 + 3 – 1000 + 2 – 1000 + 1

= 34 + 6

= 40

Bài 3: Tính 2208 – (208 + 139)

2208 – (208 + 139)

= 2208 – 208 – 139

= 2000 – 139

= 1861

Bài 4: Tính 298 + 2 998 + 29 998 + 299 998

298 + 2 998 + 29 998 + 299 998

= 300 – 2 + 3 000 – 2 + 30 000 – 2 + 300 000 – 2

= 300 + 3 000 + 30 000 + 300 000 – 2 x 4

= 333 300 – 8

= 333 292

Bài 5: Tính

198 x 56 = (200 – 2) x 56

= 200 x 56 – 56 x 2

= 11 200 – 112

= 11 088

Bài 6: Tính

16 000 : 25 = 160 x 100 : 25

= 160 x 4

= 640

Bài 7: Tính

3333 x 3333 : 9999 = 1111 x 3 x 3333 : 9999

= 1111 x 9999 : 9999

= 1111 x 1

= 1111

Bài 8: Tính

2222 x 9999 : 3333 = 2222 x 3 x 3333 : 3333

= 6666 x 1

= 6666

Bài 9: Tính

99 999 x 88 888 : 11 111 = 99 999 x 8 x 11 111 : 11 111

= 99 999 x 8

= 799 992

Bài 10: Tính 6 666 x 8 + 4 444 x 13

6 666 x 8 + 4 444 x 13 = 1 111 x 6 x 8 + 1 111 x 4 x 13

= 1 111 x 48 + 1 111 x 52

= 1 111 x ( 48 + 52)

= 1 111 x 100

= 111 100

NHỮNG CÁCH TÍNH “RỢ” CỰC KỲ THÔNG MINH như trên các em thường gặp trong chương trình toán Violympic Toán Tiếng Việt và Toán Tiếng Anh. Hãy ghi tâm các cách tính trên để trở thành người năng động hơn trong học toán và cả trong cuộc sống các em nhé!

Hãy đến với KỸ NĂNG CẦN BIẾT để khám phá thêm nhiều bài tính cách tính hay các em nhé!

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT