BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 – CUỐI TUẦN 2 – NĂM HỌC 2021 – 2022 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

Mời các em học sinh đến với BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 – CUỐI TUẦN 2 – NĂM HỌC 2021 – 2022. Bài tập này đã giúp các em ôn lại những gì? Và nâng cao hơn cho các em kiến thức nào?

Hãy ghi chép lại những gì các em học tập được qua bài tập này. Hãy liên lạc với KỸ NĂNG CẦN BIẾT để trợ giúp thêm khi các em còn điều gì chưa rõ các em nhé!

Các em có thể gửi tin nhắn qua Zalo 0838950500 hoặc Email: ngocsonweb.com.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT rất hân hạnh được phục vụ các em!

BÀI TẬP TOÁN CUỐI TUẦN 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

BÀI TẬP TRONG ĐỀ CÁC EM LÀM TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE

Bài 1: Đọc các số sau:

100 000 000:……………………………………………………………………………………..

234 445 098:…………………………………………………………………………………

123 000 209:…………………………………………………………………………………

700 000 009: ……………………………………………………………………………….

Bài 2. Viết các số sau:

a/ Hai trăm linh ba nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm:………………………………………

c/ Ba trăm linh tám triệu không nghìn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

d/ Sáu trăm triệu không trăm ba mươi nghìn:………………………………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn và 9 đơn vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị:…………………………………………………..

c/ 2 trăm triệu và 3 đơn vị:…………………………………………………………………..

d/ 5 chục, 8 nghìn, 7 triệu, 2 chục triệu và 3 đơn vị: ………………………………………..

Bài 4. Nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số sau:

300 484 098            198 390 456           568 403 021           873 049 764               873 876 986

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455; 460;………;…………..;……….

d/ 3; 5; 8; 12; 17; ……..; ………….; ……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất có hai chữ số, ba chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn nhất có hai chữ số, ba chữ số, bốn chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số, ba chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn nhất có hai chữ số, ba chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655                                                                  b/ x – 23345 = 9886     

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

c/ x   × 123 = 44772                       d / x : 637 = 2345             e/ (x + 1233) – 1978 = 9876   

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808                     200000 – 9876                        654 x 508              39212 :43    

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545                                                                 b/ 123 x 4 x 25    

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4. Tính bằng 2 cách :

a/ 234 x 25 + 234 x 75         b/ 765 x 123 – 765 x 23                     c/ 476 x (45 + 55)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5. Nhà bác An thu hoạch được 12 487 kg cà phê, nhà bác Thành thu hoạch được ít hơn nhà bác An 563kg cà phê. Hỏi cả hai bác thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT