07 TRƯỜNG HỢP SẼ THU HỒI SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ TỪ 01/7/2021

Từ ngày 01/7/2021, sẽ chính thức dừng cấp mới sổ hộ khẩu, số tạm trú cho người dân. Đối với những trường hợp đã được cấp sổ trước đó thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022.

Tuy nhiên , theo Thông tư 55/2021/TT-BCA mà Bộ Công an vừa ban hành mới đây, vẫn có những trường hợp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp trước đây sẽ bị thu hồi. Vậy đó là những trường hợp nào?

Hãy cùng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tìm hiểu qua video sau đây!

Theo Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA:

Điều 26. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

2. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trúđiều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trútách hộxóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

3. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chuyển Sổ hộ khẩu đã thu hồi kèm hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú và bảo quản, lưu trữ Sổ tạm trú đã thu hồi theo quy định.”

Bài viết liên quan: – Thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong 07 trường hợp sau từ 01/7/2021

Link bài viết: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/…

Văn bản pháp luật được trích dẫn: – Luật Cư trú 2020

Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Qu…

– Thông tư 55/2021/TT-BCA

Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Qu…

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT/ Nguồn: Website: https://thuvienphapluat.vn/