NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT QUAN TRỌNG MỌI NGƯỜI KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT (BAN HÀNH NĂM 2020)

Trong năm 2020, hàng loạt Nghị định quan trọng trong các lĩnh vực được Chính phủ ban hành, đã, đang và sẽ có hiệu lực thi hành.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT xin giới thiệu đến quý đọc giả. Quý khách có nhu cầu cần biết văn bản nào thi xin liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi hân hạnh được phục vụ.

1. Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu

2. Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế

3. Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục năm 2019

4. Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc 2019

5. Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công 2019

6. Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh

7. Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

8. Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự 2019

9. Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân

10. Nghị định 44/2020/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

11. Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

12. Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp chi nhánh văn phòng đại diện

13. Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

14. Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại

15. Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

16. Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

17. Nghị định 130/2020/NĐ-CP kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan

18. Nghị định 115/2020/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức

19. Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

20. Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

21. Nghị định 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ  quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

22. Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

23. Nghị định 119/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính báo chí hoạt động xuất bản

24. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức

25. Nghị định 106/2020/NĐ-CP vị trí việc làm số lượng người trong đơn vị sự nghiệp công lập

26. Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với công chức

27. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức

28. Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh kỳ thi quốc gia quốc tế

29. Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

30. Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

31. Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

32. Nghị định 99/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí kinh doanh xăng dầu và khí

33. Nghị định 96/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia

34. Nghị định 132/2020/NĐ-CP quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

35. Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

36. Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

37. Nghị định 114/2020/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

38. Nghị định 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô lắp ráp trong nước

39. Nghị định 70/2020/NĐ-CP mức thu lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết năm 2020

40. Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định kinh doanh hàng miễn thuế

41. Nghị định 111/2020/NĐ-CP Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định EVFTA

42. Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

43. Nghị định 113/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi về miễn giấy phép xây dựng

44. Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

45. Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

46. Nghị định 58/2020/NĐ-CP mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

47. Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

48. Nghị định 87/2020/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đăng ký hộ tịch trực tuyến

49. Nghị định 78/2020/NĐ-CP quy định sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

50. Nghị định 72/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ chế độ đối với lực lượng Dân quân tự vệ

51. Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

52. Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục cấp thu hồi hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

53. Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

54. Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định quản lý sử dụng pháo

55. Nghị định 30/2020/NĐ-CP hướng dẫn công tác văn thư

Dinh Phương (tổng hợp)