ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN). Bộ đề dưới đây giúp các em ôn luyện kiến thức tổng hợp các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mà các em đã được học trong chương trình lớp 5. Hãy ôn luyện để tự tin tham gia khảo sát các em nhé!

ĐÁP ÁN

ĐỀ RÈN LUYỆN THÊM

MÔN TOÁN

Bài 1: Viết các số sau:

a, Sáu mươi hai phẩy ba mươi bảy……………………….

b, Hai mươi lăm phần mười…………………

c, Số gồm bảy đơn vị, chín mươi lăm phần trăm…………………

d, Năm và sáu phần bốn mươi lăm…………………………

Bài 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…

a,   ……. mm = 34 cm                                 b, 328 cm = 3…. 28…..

c,     2874 kg = 2…… 874…..                      d, 27m2  32 cm2 = ……dm2

Bài 3. So sánh (>, < hoặc =)

a, 91 … 91,03                b, 10,01 … 10,1                    c, 9/5 … 1 và 4/5          d,  3/7 … 0,44

Bài 4. Đặt rồi tính:

a,  235,97 + 763,65       b, 542,99 – 432,394         c,  4,836 : 12            d, 20,5 x 24

Bài 5. Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh giỏi bằng 3/5 số học sinh còn lại. Hỏi :

a, Lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi?

b, Số học sinh chưa giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm?

Bài 6. Cho tam giác ABC có  diện tích 150 cm2. Nếu kéo dài về phía B một đoạn BN = 7cm thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 21 cm2. Tính cạnh đáy BC?

Bài 7. Tìm x, biết :  (x – 1/3) : 4/7 = 18/23

TIẾNG VIỆT

Câu 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng quy định viết dấu thanh khi viết 1 tiếng?

a. Ghi dấu thanh dưới một chữ cái của vần.

b. Ghi dấu thanh vào trên hoặc dưới chữ cái ghi âm chính của vần.

c. Ghi dấu thanh trên một chữ cái của phần vần.

d. Ghi dấu thanh trên chữ cái ơ giữa các chữ cái của vần.

Câu 2:Trong các từ ngữ sau “ chiếc dù, chân đê, xua xua tay” những từ nào có nghĩa chuyển?

a. 2 từ “chân” và “tay”              b. 2 từ “dù” và “chân”

c. chỉ có từ “chân”                    d. Cả 3 từ “chân”, “dù” và “tay”

Câu 3: Từ “thưa thớt” thuộc từ loại nào?

a. Danh từ             b. Tính từ             c. đại từ                 d. Động từ

Câu 4: Thành ngữ, tục ngữ nào ca ngợi đạo lí thủy chung, luôn biết ơn những người có công với nước, với dân?

a. Chịu thương, chịu khó         b. Uống nước nhớ nguồn

c. Muôn người như một           d. Dám nghĩ, dám làm

Câu 5: Câu ghép nào biểu thị quan hệ tương phản?

a.       Do được dạy dỗ nên em bé rất ngoan.

b.       Nếu trời trở rét thì con phải mặc áo ấm.

c.       Chúng em chăm học nên cô giáo rất vui lòng.

d.       Tuy gia đình khó khăn nhưng bạn ấy vẫn học tốt.

Câu 6: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?

a. Ánh sáng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh mùa đông.

b. Mỗi lần dời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phốc lên ngồi trên lưng con chó to.

c. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran.

d. Mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm độp trên phên nứa.

Câu 7: Từ nào dưới đây có tiếng “đồng” không có nghĩa là “cùng”?

a. Thần đồng          b. đồng chí                     c. Đồng nghĩa                    d. Đồng hương

Câu 8: Câu nào dưới đây dùng dấu chấm hỏi chưa đúng?

a. Một tháng có bao nhiêu ngày hả chị?                             b. Nhà bạn ở đâu?

c. Vì sao hôm qua bạn nghỉ học?                                        d. Hãy giữ trật tự?

Câu 9: Trong các câu kể sau, câu nào thuộc câu Ai làm gì?

a. Hoàng hậu suy tư.                            b. Công chúa ốm nặng

c. Nhà vua lo lắng.                             d. Chú hề đến gặp bác thợ kim hoàn.

Câu 10: Đặt câu

a. Có dấu phẩy ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

b. Có dấu phẩy ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ, vị ngữ.

Hãy đón xem và rèn luyện ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) tiếp theo các em nhé!

Ngọc Sơn (Biên tập)