ĐỪNG CAY CÚ VỚI CUỘC ĐỜI

Hãy ĐỪNG CAY CÚ VỚI CUỘC ĐỜI! Có một số người đang rất cay cú với cuộc đời. Có nghĩa là sau khi họ gặp khó khăn hay trải qua thất bại. Họ luôn nhìn nhận một vấn đề theo hướng tiêu cực. Vậy tại sao bạn phải cay cú với cuộc đời như vậy?

Bạn có biết trong quá trình sống, bất cứ ai cũng phải trải qua những bài học mà cuộc đời sẽ dạy không?

– Nếu bạn không biết cách nhìn người, cuộc đời sẽ cho bạn nếm mùi đau khổ.

– Nếu bạn không biết trân trọng hạnh phúc, cuộc đời sẽ lấy đi.

– Nếu bạn không biết im lặng, cuộc đời sẽ cho bạn lãnh hậu quả.

Sau những bài học trên, tại sao bạn không chịu hoàn thiện bản thân và cảm ơn cuộc đời. Vì cuộc đời đã giúp bạn trưởng thành hơn, thay vì phải cay cú?

Nên nhớ rằng những ai biết học từ cuộc đời và biết nhận thức thì mới có thể tiến thân. Đừng nghĩ rằng chỉ có mình bạn đang khổ. Thật ra thì ngay trong lúc này đây đang có nhiều người còn khổ hơn bạn gấp 1.000 lần. Thế nhưng họ vẫn vui để sống.

Thử thách là một phần của cuộc sống. Khi bạn vượt qua được mọi thử thách, bạn sẽ làm cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Bản lĩnh hay không là khi ngã qụy, bạn sẽ đứng dậy và đi tiếp. Hoặc là chỉ đứng một chỗ để chửi rủa cuộc đời?

Một mảnh đất, không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu; nếu đậu cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa leo; nếu cả dưa leo cũng không được… thì rải lên một ít kiều mạch nhất định cũng có thể nở hoa. Bởi vì một mảnh đất, luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó. Cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi.

Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi.

Việt Tạ (chia sẻ)