ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 9

ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ 9. Bộ đề dưới đây giúp các em ôn luyện kiến thức tổng hợp các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mà các em đã được học trong chương trình lớp 5. Hãy ôn luyện để tự tin tham gia khảo sát các em nhé!

ĐÁP ÁN

ĐỀ TOÁN – TIẾNG VIỆT RÈN LUYỆN THÊM

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1. Cho đoạn văn:

          Mùa xuân, phượng ra lá. Lá sanh um, mát dượi, ngon nành như me lon. Lá ban đầu sếp lại còn e, giần giần xòe ra cho dó đưa đẩy. Mùa này, chim chóc về đậu rất nhiều. Những cơn mưa xuân lất phất làm cho nó thêm đáng yêu hơn.

a, Tìm lỗi chính tả và sửa lỗi.

b, Tìm từ láy trong đoạn văn trên…………………………………………………………………….

Câu 2. Cho câu văn: Khỉ thông minh, mưu mẹo.

a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép ? thuộc kiểu câu gì?……………………………………

b, Xác đinh chủ ngữ, vị ngữ của câu trên? Cho biết dấu phẩy trong câu trên có tác dụng gì?

Câu 3. Từ ngữ nào dưới đây thể hiện ý nghĩa “ít tuổi, mới sinh ra”

A. trẻ con                                    B. cây bút trẻ

C. trẻ măng                                  D. trẻ trung

Câu 4. Từ ăn trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?

A. Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân

B. Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than.

C. Trong sân trường, cô Nga đang bón cho bé Ngoan ăn bột.

Câu 5. Những từ nào là tính từ trong câu sau: Trong không gian rộng, những cây bàng cổ thụ cao ngất nổi bật trên nền trời với những tầng lá đỏ rực và ướt đẫm.

a) rộng, cổ thụ, cao ngất,…

b) rộng, cao ngất, nổi bật, đỏ rực ướt đẫm,…

c) rộng, nền trời, cao ngất, nổi bật, đỏ rực,…

Câu 6.  Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ghép?

a) hoa lan, đồng ruộng, mưa nắng, cày cấy, mầm cây

b) hoa lan, đồng ruộng, lim dim, sông núi, trăng sao, non nớt

c) hoa lan, đồng ruộng, lim dim, sông núi, trăng sao, non nớt

Câu 7.  Tìm những đại từ được dùng trong bài ca dao sau:

– Cái cò, cái vạc, cái nông,

Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò ?

– Không không, tôi đứng trên bờ,

Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi,

Chẳng tin, ông đến mà coi,

Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Câu 8. Thêm dấu phẩy vào vị trí thích hợp để có một câu đố về một bộ phận cơ thể, rồi thở giải câu đố:

Đi nằm đứng nằm ngồi nằm nằm thì ngồi.

Câu 9. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:      

a) Tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng chân người chạy lép nhép.

b) Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát.

MÔN TOÁN

Bài 1.Viết các số sau:

a, Mười bảy phảy mười lăm………….

b, Tám mươi lăm phần hai mươi tám…………….

c, Số gồm bốn đơn vị, ba phần nghìn……………..

d, Sáu và sáu phần hai mươi ba……………

Bài 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…

a,   ……. dm = 12 m                                 b,  467 cm = 4…. 67…..

c,     2006 kg = 2…… 6…..                      d, 15 m2  18 cm2 = ……dm2

Bài 3. So sánh (>, < hoặc =)

a, 13,01 … 13,001           b,  140,05 … 140,5           c, 6/5 … 1 và 1/5          d,  9/4 … 1,24

Bài 4.  Đặt rồi tính:

a,   568,71 + 23,879        b, 614,98 – 146,45          c,  7,605 : 1,5        d,  26,72  x 14

Bài 5. Hai cửa hàng bán được 665 tấn gạo.Tìm số gạo mỗi cửa hàng bán được, biết rằng số gạo cửa hàng thứ nhất bán được bằng 3/4 số bán được của cửa hàng thứ hai.

Bài 6. Cho hình vuông ABCD có  diện tích 25 cm2.

a, Tính chu vi hình vuông ABCD?

b, Nối A với C, nối B với D. Đếm xem có bao nhiêu hình tam giác?

Bài 7. Tính   A = 4,6 x 2 – 1,8 : 3 + 6                        B = 3 – 4/5 + 1/5

Bài 8. Tìm x, biết :  (3/7 + x) : 4/5 = 16/19

Hãy đón xem và rèn luyện ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC TUYỂN VÀO LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN) tiếp theo các em nhé!

Ngọc Sơn (Biên tập)