Bài giảng HÓA GIẢI TOÁN VIOLYMPIC VÒNG 3

Hiện nay nhiều học sinh rất cực, các em đã tự học, tự tham gia giải toán Violympic rất hăng say. Nhằm tiếp thêm động lực cho các em KỸ NĂNG CẦN BIẾT gửi đến các em Bài giảng HÓA GIẢI TOÁN VIOLYMPIC VÒNG 3. Chúc các em thành công với những vòng tiếp theo nhé!

BÀI THAM KHẢO THÊM

Bài thi số 1: Tìm 2 ô có giá trị bằng nhau

Bài thi số 2: 12 con giáp:

Câu 1: Cho: 3m 4cm = ….. cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………

a/ 340 ; b/ 304 ; c/ 34 ; d/ 3004.

Câu 2: Cho: 3m 9cm = ….. m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………

Câu 3: Cho: 4 tấn 18dag. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………

a/ 4180 ; b/ 40018 ; c/ 400018 ; d/ 4018.

Câu 4: Tìm trung bình cộng của tất cả các số chẵn có 3 chữ số chia hết cho 5. Đó là: …

Câu 5: Cho 2 số tự nhiên, biết số lớn là 86. Số lớn hơn trung bình cộng của hai số là 24.

Vậy số bé là: ….. a/ 58 ; b/ 56 ; c/ 38 ; d/ 76.

Câu 6: Tổng của hai số chẵn là 326, biết giữa hai số đó có 18 số chẵn.

Vậy số lớn trong hai số đó là ……

Câu 7: Hai số tự nhiên có tổng là 65. Nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và số thứ hai lên 5 lần

thì tổng mới là 184. Vậy số thứ nhất là ………

Câu 8: Một cửa hàng bán vải, ngày đầu bán được 363 mét vải, ngày đầu bán kém ngày

thứ hai là 36m và bán nhiều hơn ngày thứ ba là 114m. Vậy trung bình mỗi ngày bán được

số mét vải là: ……… m. a/ 337 ; b/ 373 ; c/ 1011 ; d/ 1052.

Câu 9: Một doanh trại quân đội dự trữ gạo đủ cho 60 người ăn trong 30 ngày. Sau khi ăn

được 10 ngày thì 20 người chuyển đi. Vậy số gạo còn lại đó thì doanh trại ăn được bao

nhiêu ngày nữa? a/ 15 ngày ; b/ 5 ngày ; c/ 10 ngày ; d/ 3 ngày.

Câu 10: Có tất cả 120 quả táo, ổi và xoài. Số xoài gấp 2 lần số ổi, số ổi gấp 3 lần số táo.

Như vậy số xoài là: ……… quả.

Tiếp nối Bài giảng HÓA GIẢI TOÁN VIOLYMPIC VÒNG 3; KỸ NĂNG CẦN BIẾT mời các em đón xem những cách hóa giải Toán VIOLYMPIC các vòng tiếp theo nhé!

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT