BÀI TOÁN VIOLYMPIC CỰC KHÓ NHƯNG CÁCH GIẢI CỰC DỄ

Tại Vòng 1 Violympic Toán dành cho học sinh lớp 5 cấp Tiểu học, nhiều bài Toán mới xem qua bất kỳ ai cũng đều cảm giác rất khó, như “bế tắc”. Nhưng có ai biết được rằng: BÀI TOÁN VIOLYMPIC CỰC KHÓ NHƯNG CÁCH GIẢI CỰC DỄ.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ các cách giải ấy. Xin mời mọi người cùng tham khảo!

Bài 1: Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

Suy luận tìm cách giải:

tổng sai số 4 chữ số nên thừa số thứ nhất 3 chữ số. Gọi thừa số thứ nhất abc.

Trường hợp đặt tính riêng thẳng cột như trong phép cộng. Tổng sai chính kết quả của biểu thức một số nhân với một tổng, dạng như sau: abc x 4 + abc x 7 + abc x 3 = 4172.

 Nên bài toán trên có thể giải 2 bước như sau:

Bài giải:

Thừa số thứ nhất :

4172 : (3 + 7 + 4) = 298

Tích đúng :

298 x 374 = 111452

Đáp số: 111452

Bài 2:

Bài giải:

Như vậy chiều dài 4 cạnh hình vuông, chiều rộng 3 cạnh hình vuông.

Chiều dài hình chữ nhật :

  3 x 4 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật :

  3 x 3 = 9 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó :

  (12 + 9) x 2 = 42 (cm)

     Đáp số: 42 cm

Bài 3: Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước. Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước? Trả lời: Bác Mai cách xa điểm xuất phát là:

Bài giải:

Mỗi nhóm bác Mai đi số bước :

       9 + 1 = 10 (bước)

Bác đi được số nhóm khi đi được tất cả 2016 bước ;

       2016 : 10 = 201 (nhóm) ( 6 bước tiến)

Mỗi nhóm bác tiến được số bước :

       9 – 1 = 8 (bước)

Vậy sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát số bước :

       201 x 8 + 6 = 1614 (bước)

  Đáp số: 1614 bước.

Bài 4: Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?

Suy luận tìm ra cách giải:

Xét thấy chữ số hàng nghìn có 6 chữ số có khả năng xuất hiện. Chữ số hàng trăm còn 6 chữ số còn lại có khả năng xuất hiện. Vậy chữ số hàng chục còn 5 chữ số và chữ số hàng đơn vị chỉ còn 4 chữ số. Ta có thể trình bày như sau:

Bài giải:

Số 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số đã cho :

(Hoặc ghi ngắn gọn: Số các số hạng 🙂

  6 x 6 x 5 x 4 = 720 (số)

     Đáp số: 720 số

Bài 5: Khi chia một số tự nhiên có 4 chữ số cho tổng các chữ số của số đó thì được thương lớn nhất là bao nhiêu?

Bài giải:

Yêu cầu trọng tâm của đề là phải được thương lớn nhất.

Vậy chỉ : 1000 : 1 = 1000

           9000 : 9 = 1000.  Đáp số: Thương lớn nhất: 1000

Hãy đến với KỸ NĂNG CẦN BIẾT để khám phá thêm nhiều cách giải của những BÀI TOÁN VIOLYMPIC CỰC KHÓ NHƯNG CÁCH GIẢI CỰC DỄ nhé!

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT