CÁCH GIẢI 5 BÀI TOÁN KHÓ TẠI VÒNG 1 VIOLYMPIC LỚP 5

Violympic Toán dành cho học sinh Lớp 5 là một trong những sân chơi rất hấp dẫn và thú vị. Đến với sân chơi này các em được trải nghiệm rất nhiều dạng toán. Và tất nhiên là các em cũng phải gặp những rắc rối khi gặp phải những bài toán khó. KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ với các em CÁCH GIẢI 5 BÀI TOÁN KHÓ TẠI VÒNG 1 VIOLYMPIC LỚP 5.

Mời các em cùng tham khảo 5 bài toán và các cách giải như sau:

1. Bài toán thứ nhất

Giải:

Đường chéo thứ hai :

3/5  :2/3=9/10   (m)

Diện tích hình thoi :

3/5  x  9/10  : 2=27/100 (m2)

Đáp số: 27/100 (m2)

2. Bài toán thứ nhất

Giải:

Dãy số có 3 chữ số chia 5 dư 3 là :

     103 ; 108 ; …; 903; 998

Dãy số trên có số các số hạng là :

    (998 – 103) : 5 + 1 = 180 (số)

Tổng dãy số trên là

     (998 + 103) x 180 : 2 = 99090

Đáp số: 99090

3. Bài toán thứ nhất

Giải:

Chu vi gấp 5 lần rộng tức 2 lần chiều dài bằng 3 lần chiều rộng.

Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng : 3/2

Chiều rộng kém chiều dài :  9 – 4 = 5 (cm)

Chiều rộng 5 : (3 – 2) x 2 = 10 (cm)

Chiều dài : 5 : (3 – 2) x 3 = 15 (cm)

Diện tích : 15 x 10 = 150 (cm2)

Đáp số : 150 cm2

4. Bài toán thứ nhất

Tổng của hai số lẻ là 98.Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn.

Giải:

Hiệu hai số lẻ là:

6 x 2 = 12

Số lớn :

(98 + 12) : 2 = 55

Đáp số: 55

5. Bài toán thứ nhất

Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5, chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.

Giải:

Gọi x số cần tìm.

Thương phép chia thứ nhất là: (x – 5)/8

Thương phép chia thứ hai là: (x – 1 )/12

Ta có: (x – 5)/8 (x – 1)/12 = 13

  (x – 5) x 3 – (x – 1) x 2 = 13 x 24

  3 x x – 15 – 2 x x + 2    = 312

    x – 13      = 312

    x  = 312 + 13

    x = 325

  Vậy số cần tìm là: 325

Vói các CÁCH GIẢI 5 BÀI TOÁN KHÓ TẠI VÒNG 1 VIOLYMPIC LỚP 5 đã trình bày trên, KỸ NĂNG CẦN BIẾT hi vọng giúp các em tháo gỡ được những khó khăn tại vòng 1. Chúc các em tiến nhanh và gặt hái được nhiều thành công trong các vòng tiếp theo.

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT