Tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do Covid-19

Ngày 17/8/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

Sở GD&ĐT và các trường học thực hiện việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh được học tập nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

Cụ thể như sau:

 – Tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi học sinh cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường.

– Phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến (bằng văn bản gửi qua email hoặc e-office) để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng.

– Xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận; để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định.

– Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường; tạo thuận lợi theo phương thức phù hợp; trên cơ sở bảo đảm về hồ sơ học sinh khi chuyển trường; đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống Covid-19.

Xem chi tiết tại Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021.

Dương Phạm
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT