Điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2021

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/06/2021 sửa đổi Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021, với một số điểm mới nổi bật, đơn cử như:

– Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến 03 lần.

Cụ thể, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT; thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 03 lần trong thời gian quy định; bằng phương thức trực tuyến.

(Hiện hành, theo Thông tư 09/2020; thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định; bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp).

– Về việc nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học:

Hội đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo gửi giấy thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học; khi thí sinh đã đáp ứng đủ các điều kiện trúng tuyển; theo quy định của Quy chế này và quy định của cơ sở đào tạo; trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học;

Cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi; làm căn cứ xác nhận nhập học; (đối với thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh). (Nội dung mới bổ sung).

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học thông qua việc chỉ nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh) vào cơ sở đào tạo theo quy định của Quy chế này, trong thời hạn do cơ sở đào tạo quy định.

Tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 7 bổ sung một số đối tượng ưu tiên như sau:

a) Về Đối tượng 03:

“+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh;”

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;”

b) Về Đối tượng 04:

“+ Thân nhân liệt sĩ;

+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng.”

c) Về Đối tượng 06:

“+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;”

Điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/7/2021.

Châu Thanh
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT