BÀI GIẢNG – HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN VIOLYMPIC LỚP5 – VÒNG 1

BÀI GIẢNG – HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN VIOLYMPIC LỚP5 – VÒNG 1 được KỸ NĂNG CẦN BIẾT biên soạn trên phần mềm Powerpoint có hiệu ứng trình chiếu hấp dẫn. Thầy cô và các bậc Phụ huynh có thể sử dụng làm tư liệu bồi dưỡng kiến thức cho con em rất tiện ích và hiệu quả.

Hãy lia chuột đến góc phải trên cùng của ô bài giảng có hình mũi tên màu trắng nằm giữa hình vuông đen kích chuột vào đó thế là tải bài về để sử dụng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất Bài giảng cho những vòng tiếp theo. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0838950500 hoặc inbox qua hộp thư: ngocsonweb@gmail.com hay Zalo: KỸ NĂNG CẦN BIẾT (0838950500). Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ!

BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÊM

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 5 vòng 2

Bài thi số 1: Đập dế

Câu 1: Tìm x, biết: x + x/3 = 24. Vậy x là:

a/ 24 ;

b/ 12 ;

c/ 18 ;

d/ 6.

Câu 2: Tìm y, biết: ( 5/7 – y) x 14/5 = 7/10 + 1/2. Vậy y là:

a/ 3/7 ;

b/ 2/7 ;

c/ 8/7 ;

d/ 1.

Câu 3: Tìm số bị chia trong phép chia cho 12 có thương là 35 và số dư là số lẻ có 2 chữ số. Vậy số bị chia là:

a/ 395 ;

b/ 431 ;

c/ 397 ;

d/ 430.

Câu 4: Số dư trong phép chia 6700 : 900 là:

a/ 0 ;

b/ 40 ;

c/ 400 ;

d/ 4.

Câu 5: Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 3 và 5 là:

a/ 1200 ;

b/ 10005 ;

c/ 10020 ;

d/ 10200.

Câu 6: Số bé bằng 2/5 số lớn. Tìm số lớn, biết nếu thêm 48 đơn vị vào số bé ta được số lớn. Vậy số lớn là:

a/ 16 ;

b/ 80 ;

c/ 160 ;

d/ 32.

Câu 7: Tổng hai số bằng 189. Nếu chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 15 đơn vị thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Vậy số thứ hai là:

a/ 69 ;

b/ 150 ;

c/ 120 ;

d/ 135.

Câu 8: Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

a/ 8999 ;

b/ 8853 ;

c/ 8976 ;

d/ 8876.

Câu 9: Hiệu của 2 số bằng 1/3 số bé. Tổng hai số là 63. vậy số bé là:

a/ 54 ;

b/ 36 ;

c/ 27 ;

c/ 9.

Câu 10: Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011. Vậy trung bình cộng của 4 số cuối trong dãy là:

a/ 2011 ;

b/ 2013 ;

c/ 2010 ;

d/ 2009.

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Tính: 1/10 + 2/10 + 3/10 + … + 8/10 + 9/10 = ….

Câu 2: Tìm x thỏa mãn: \frac{73-x}{98-x} = \frac{1}{6} Vậy x = ………… 

Câu 3: Tìm x thỏa mãn: \frac{5\ +x}{8} = \frac{14}{16}. Vậy x = …………

Câu 4: Tìm phân số a/b, biết: \frac{a}{b} x 4 + \frac{1}{6} = \frac{14}{16} . Vậy  \frac{a}{b} = …………

Câu 5: Số hạng tiếp theo của dãy số: 1; 2; 3; 5; 8; …….. Số hạng tiếp theo là: ………….. 

Câu 6: Số thứ 100 của dãy số: 4; 8; 12; 16; … là: ………. 

Câu 7: Số lớn nhất có 7 chữ số hơn số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là: ………………

Câu 8: Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 3 và 5 là: ………………..

Câu 9: Tìm một số có ba chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số gấp 4 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị. Vậy số cần tìm là: ……… 

Câu 10: Tổng của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số lớn là: ……….. 

Câu 11: Tổng hai số là 362. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 2. Khi đó số lớn nhất trong hai số đó là:

Câu 12: Tổng hai số là 7/15. Nếu thêm vào số thứ nhất 1/3 thì tổng hai số là: ……… 

Câu 14: Gấp số thứ nhất lên 3 lần thì số thứ nhất bằng 5/3 số thứ 2 và hơn số thứ hai 48 đơn vị. Vậy số thứ nhất là: …

Câu 15: Một học sinh khi nhân một số tự nhiên với 205 đã quên chữ số 0 ở thừa số thứ hai nên tích tìm được là 8025. Vậy tích đúng của phép nhân đó là: ………. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận những BÀI GIẢNG – HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN VIOLYMPIC LỚP5 các vòng tiếp theo mọi người nhé!

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT