ĐIỀU LƯU Ý CHƯƠNG 4-5-6 TOÁN2

Sách giáo khoa môn Toán ở cấp Tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng được biên soạn thống nhất với quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình giảng dạy thầy cô cần đặc biệt quan tâm đến ĐIỀU LƯU Ý CHƯƠNG 4-5-6 TOÁN2 đã được Báo cáo viên của NXBGD Việt Nam nêu trong Video.

Sách giáo khoa Toán 2 biên soạn theo quan điểm: Đảm bảo tính tinh giản, hiện đại, thiết thực; Bảo đảm tính thống nhất, sự nhất quán và phát triển liên tục; Đảm bảo tính tích hợp và phân hoá; Bảo đảm tính mở.

Những điểm mới của sách giáo khoa môn Toán

– SGK cung cấp đầy đủ các nội dung; tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy học định hướng phát triển năng lực, phẩm chất; tích hợp phù hợp với xu thế chung của giáo dục toàn cầu; trong bối cảnh thế giới đang ở ngưỡng cửa của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư – cách mạng Công nghiệp 4.0. Mỗi đơn vị kiến thức đều được hình thành qua việc sử dụng các phẩm chất và năng lực đặc thù; ngược lại quá trình vận dụng kiến thức kĩ năng đòi hỏi khả năng tổng hợp các phẩm chất và năng lực.
– Bộ sách tiếp cận người học theo “cách học sinh học toán”; phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân, quán triệt tinh thần “toán học cho mọi người”. Mỗi bài học ưu tiên để học sinh tiếp cận, tìm tòi, khám phá, không áp đặt khiên cưỡng. Các hoạt động trong bài học; tập trung vào việc hiểu được tại sao làm như vậy chứ không chỉ dừng lại ở việc tính toán. SGK cung cấp các giải pháp khác nhau; HS có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với sở thích, năng lực; để thực hiện hiệm vụ học tập.
– Với quan điểm: HS Tiểu học tiếp nhận kiến thức theo cách “mưa dầm thấm đất”, bộ SGK chủ trương giới thiệu các nội dung toán theo cách thức: “lát nền”. Nghĩa là các kiến thức, kĩ năng bộ phận; thường được giới thiệu sớm (trước khi chính thức giới thiệunội dung chính) nhằm mục đích:

• Tạo điều kiện để các kiến thức, kĩ năng được lặp lại nhiều lần.

• Tạo nhiều cơ hội để HS làm quen và thực hành, hình thành các ý tưởng. Khi chính thức học nội dung đó, các ý tưởng sẽ được kết nối một cách hoàn chỉnh. Lúc này bài học mang tính hệ thống và hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng đã học.

Nội dung trong SGK Toán 2 đã đề ra được các chiến lược dạy học hữu ích; với chìa khóa thành công là dạy học giải quyết vấn đề (GQVĐ). Điều này hoàn toàn phù hợp với nội dung giáo dục; mang tính quốc gia và toàn cầu: Giáo dục phát triển bền vững.

– Hình thức thể hiện: màu sắc, hình ảnh gần gũi HS; các tình huống được chuyển tải khéo léo bằng hình ảnh; dễ dàng lôi cuốn HS vào hoạt động học tập.

– SGK kết nối giữa phụ huynh và học sinh thông qua hoạt động ở nhà; tạo điều kiện để phụ huynh hiểu thêm về con em mình.

– Đặc biệt, mặc dù là một cuốn sách Toán, SGKToán 2 tạo điều kiện để các em tìm hiểu về quê hương đất nước và bước đầu biết quan tâm, chia sẻ qua hoạt động Đất nước em.

Sau khi thầy cô tìm hiểu tốt những nội dung ĐIỀU LƯU Ý CHƯƠNG 4-5-6 TOÁN2, thầy cô nhớ đón xem những điều cần lưu ý chung khi dạy học môn Toán lớp.

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT