Đầu tư vào NFT: Điều gì tạo nên một dự án NFT tốt? Investing in NFTs: What Makes a Good NFT Project?

Có những NFT tốt và có những thứ vô dụng. Đây là cách để phân biệt sự khác biệt.

There are good NFTs and there are useless ones. Here’s how to tell the difference.

Chúng ta đã nói rất nhiều về cách các nghệ sĩ có thể tạo và tiếp thị NFT của họ , nhưng đã đến lúc xem xét một khía cạnh khác của đồng tiền này. Nghệ thuật tiền điện tử đang rất nóng hiện nay và việc điều hướng mớ hỗn độn này chắc chắn không hề dễ dàng. 

Vì bất kỳ ai cũng có thể đăng NFT của họ, làm thế nào để bạn biết cái nào để mua? Sự khác biệt giữa một NFT có thể mang lại tiền cho bạn so với một NFT vô dụng sẽ mất giá trị sau một đêm? Nó thậm chí có giá trị nó? Đây là một số thông tin tôi có thể tìm thấy, hy vọng có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

We’ve talked a lot about how artists can create and market their NFTs, but it’s time to take a look at another side of the coin. Crypto art is very hot nowadays and navigating this mess is definitely not easy. Since anyone can post their NFTs, how do you know which one to buy? What is the difference between an NFT that can bring you money versus a useless NFT that will lose its value overnight? Is it even worth it? Here is some of the information I could find that, hopefully, can help you to make a more informed decision.

Một lời cảnh báo

NFT vẫn còn khá mới nên không ai không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì không ai có thể nói chắc chắn dự án nào thành công và dự án nào không (mặc dù có một số chỉ báo tốt mà tôi mô tả dưới đây), một số người chắc chắn bị tổn thương trong khi một số người có thể kiếm tiền nhanh chóng. Xin lưu ý rằng đây không phải là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.

A word of caution

NFTs are still pretty new so nobody doesn’t quite know what’s going on. Since nobody can say for sure what projects are successful and which are not (even though there are some good indicators that I describe below), some people are bound to get hurt while some can make quick money. Please keep in mind that this is not financial or investment advice.

Mặt tốt và mặt xấu của các dự án NFT

NFT có thể mang lại giá trị và tiền bạc của bạn, hoặc trở thành một khoản đầu tư vô ích. Các dự án NFT mới giảm gần như hàng ngày, do đó, việc xác định các dự án vững chắc khỏi những khoản tiền không quá chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn. Với rất nhiều dự án được khởi động, công việc của bạn là tự nghiên cứu và tiến hành một cách thận trọng. Cũng giống như những thứ quá mức khác, có rất nhiều rủi ro đi kèm.

The Good and the Bad of NFT Projects

NFTs can bring your value and money, or become a useless investment. New NFT projects drop almost daily, so it’s getting harder to identify the solid projects from the not-so-solid money grabs. With so many project launching, it’s your job to do your own research and proceed with caution. Just like with other overhyped things, there are a lot of risks involved.

Tốt – The good

Cộng đồng

Tương lai của NFT không chỉ là nghệ thuật tiền điện tử. Các dự án NFT như CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club và CyberKongz có các đội và cộng đồng trực tuyến tuyệt vời. Số lượng NFT giới hạn trên mỗi bộ sưu tập không là gì so với cơ sở thành viên tiềm năng, do đó giá trị của mỗi NFT chỉ đang tăng lên. Hầu hết các NFT có cộng đồng mạnh hiện tại đều có một số loại tiện ích và thậm chí cả những người nắm giữ phần thưởng, điều này cũng dẫn đến thu nhập thụ động.

Communities

The future of NFT is not only crypto art. NFT projects such as CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, and CyberKongz have great teams and online communities. A limited number of NFTs per collection is nothing compared to the potential membership base, thus the value of each NFT is only growing. Most of the NFTs with strong existing communities have some sort of utility and even reward holders, which also results in passive income.

Khi một dự án có một cộng đồng vững mạnh được xây dựng xung quanh nó, những người nắm giữ hiện tại không có khả năng bán NFT của họ trừ khi ai đó cung cấp cho họ một mức giá thực sự tốt. Đó là khái niệm tương tự như lòng trung thành với thương hiệu – một liên tưởng tích cực mà khách hàng cảm thấy đối với một thương hiệu hoặc sản phẩm cụ thể. 

Mọi người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một chiếc iPhone hoặc Tesla không chỉ vì chúng mang lại giá trị mà còn vì chúng rất tuyệt. NFT tiến thêm một bước nữa. Một hình ảnh đơn giản không chỉ trở thành một tài sản có giá trị mà còn trở thành một thẻ thành viên của một câu lạc bộ độc quyền. Đây là lý do tại sao có rất nhiều ảnh hồ sơ NFT – mọi người tự hào khi sở hữu chúng.

When a project has a strong community built around it, existing holders are unlikely to sell their NFT unless someone offers them a really good price. It’s the same concept as brand loyalty — a positive association that a customer feels towards a specific brand or product. People are ready to pay more for an iPhone or Tesla not only because they bring value but also because they are cool. NFTs take this one step further. A simple image becomes not only a valuable asset but also a membership card to an exclusive club. This is why there are so many NFT profile pictures — people are proud to own them.

NFT dựa trên tiện ích

Một số dự án NFT, chẳng hạn như Câu lạc bộ du hành vũ trụ , không chỉ cung cấp phần thưởng ảo mà còn cung cấp phần thưởng ngoài đời thực. Bằng cách mua mã thông báo của họ, bạn trở thành thành viên của một câu lạc bộ độc quyền và tận hưởng một số phần thưởng thực tế như đi du lịch.

Utility-based NFTs

Some NFT projects, such as a Space Traveler Club, offer not only virtual but also real-life rewards. By buying their tokens, you become a member of an exclusive club and enjoy some real rewards such as traveling.

NFT dựa trên tiện ích luôn mang lại một số loại giá trị. Có nhiều dự án cung cấp một số hình thức khuyến khích cho người nắm giữ – một ví dụ khác là bộ sưu tập Shadowy Super Coder (SSC) của GenesysGo. Đối với các dự án này, việc cung cấp các ưu đãi cho NFT của họ và khen thưởng những người đóng góp là điều cần thiết để củng cố cộng đồng đó. Do đó, phần thưởng và một cộng đồng lớn mạnh đi đôi với nhau.

Utility-based NFTs always bring some sort of value. There are many projects that offer some kind of incentive to their holders — another example is a Shadowy Super Coder (SSC) collection by GenesysGo. For these projects, providing incentives for their NFTs and rewarding those who contribute is essential for strengthening that community. Thus, rewards and a strong community go hand in hand.

Sự phơi nhiễm

Rất nhiều sự cường điệu xung quanh một số NFT dẫn đến việc tích lũy giá trị không đổi. Ví dụ, CryptoPunks đã trở nên phổ biến đến mức các hình ảnh riêng lẻ đã được bán đấu giá tại Christie’s và Sotheby’s; rất nhiều NFT cũng đã lọt vào Art Basel ở Miami trong năm nay.

Accessibility

At first, when NFTs were not that popular, everyone could get in. Axie Infinity is a good example because it was affordable and a lot of people made money selling those.

Exposure

A lot of hype around some NFTs leads to constant value accrual. CryptoPunks, for example, became so popular that individual images have been auctioned off at Christie’s and Sotheby’s; a lot of NFTs made it to Art Basel in Miami this year too.

Khả năng tiếp cận

Lúc đầu, khi NFT chưa phổ biến như vậy, mọi người đều có thể tham gia. Axie Infinity là một ví dụ điển hình vì nó có giá cả phải chăng và rất nhiều người đã kiếm tiền từ việc bán chúng.

Accessibility

At first, when NFTs were not that popular, everyone could get in. Axie Infinity is a good example because it was affordable and a lot of people made money selling those.

Dự án trò chơi

Gaming Projects

Một khía cạnh khác của NFT là thế giới của các dự án trò chơi mà tôi đã đề cập ngắn gọn trong bài viết này:

Another side of NFT is a world of gaming projects that I briefly mentioned in this article:

NFT chơi game có thể đại diện cho bất kỳ thứ gì từ nhân vật trong trò chơi; hoặc một vật phẩm đến một mảnh đất ảo, tài sản và thẻ chơi.

Các trò chơi NFT mới với chất lượng khác nhau xuất hiện gần như hàng ngày; nhưng sẽ an toàn hơn nếu bạn đầu tư thời gian và tiền bạc vào các trò chơi đơn giản. Các dự án trò chơi sử dụng cách tiếp cận đơn giản về mặt đồ họa; có cơ hội cao hơn để thực hiện những lời hứa của họ.

NFT chơi game có thể đại diện cho bất kỳ thứ gì từ nhân vật trong trò chơi; hoặc một vật phẩm đến một mảnh đất ảo, tài sản và thẻ chơi.

Các trò chơi NFT mới với chất lượng khác nhau xuất hiện gần như hàng ngày; nhưng sẽ an toàn hơn nếu bạn đầu tư thời gian và tiền bạc vào các trò chơi đơn giản. Các dự án trò chơi sử dụng cách tiếp cận đơn giản về mặt đồ họa có cơ hội cao hơn để thực hiện những lời hứa của họ.

Những người xấu – The bad

Giá bán

Những NFT tốt nhất vẫn quá đắt đối với những người bình thường mua. Nhãn giá cao cũng là lý do khiến rất nhiều hàng nhái xuất hiện; và ngày càng khó tìm được thứ chất lượng.

Price

Những NFT tốt nhất vẫn quá đắt đối với những người bình thường mua. Nhãn giá cao cũng là lý do khiến rất nhiều hàng nhái xuất hiện; và ngày càng khó tìm được thứ chất lượng.

Cường điệu

Hãy nhớ rằng sự cường điệu có thể làm mất đi cảm giác thông thường. Nếu điều gì đó được cường điệu hóa ngày hôm nay; điều đó không có nghĩa là ngày mai nó sẽ không về 0. Ngay cả khi bạn nhìn thấy một NFT trên trang Twitter hoặc Instagram phổ biến; nó thường không có ý nghĩa gì. Trên thực tế, chỉ tốn 100 đô la để có một vài bài đăng trên trang của họ; và thậm chí trở thành nghệ sĩ nổi bật. Tôi đã kiểm tra.

Hype

Remember that hype can take away common sense. If something is overhyped today, it doesn’t mean that it won’t go to zero tomorrow. Even if you see an NFT on a popular Twitter or Instagram page, it usually doesn’t mean anything. In fact, it costs only $100 to get a few posts on their page and even become a featured artist. I checked.

Tên lớn

Lá cờ đỏ lớn nhất là khi NFT có một cái tên lớn gắn liền với nó. Token từ những người nổi tiếng được chứng minh là một trong những khoản đầu tư tồi tệ nhất trong không gian NFT. Các tác phẩm nghệ thuật của Grimes, Snoop Dog, A $ AP Rocky; và những người khác là ví dụ về những hành vi cướp tiền vô liêm sỉ chỉ lạm dụng tên tuổi nổi tiếng. 

Nếu mọi người đều biết người tạo ra NFT, điều đó vẫn không có nghĩa là NFT này tốt. “Earth”, một trong số ít NFT của Grimes, đã giảm 84% đáng kinh ngạc. Tương tự như vậy, một bản nhạc của rapper A $ AP Rocky được bán với giá 2.000 đô la; cho thấy anh ta quay vòng trong không gian; được giao dịch với giá khoảng 900 đô la chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.

Big Names

Lá cờ đỏ lớn nhất là khi NFT có một cái tên lớn gắn liền với nó. Token từ những người nổi tiếng được chứng minh là một trong những khoản đầu tư tồi tệ nhất trong không gian NFT. Các tác phẩm nghệ thuật của Grimes, Snoop Dog, A $ AP Rocky; và những người khác là ví dụ về những hành vi cướp tiền vô liêm sỉ chỉ lạm dụng tên tuổi nổi tiếng.

Nếu mọi người đều biết người tạo ra NFT; điều đó vẫn không có nghĩa là NFT này tốt. “Earth”, một trong số ít NFT của Grimes, đã giảm 84% đáng kinh ngạc. Tương tự như vậy, một bản nhạc của rapper A $ AP Rocky được bán với giá 2.000 đô la; cho thấy anh ta quay vòng trong không gian; được giao dịch với giá khoảng 900 đô la chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.

Bạc hà

Các dự án đã thực hiện một vài bạc hà ít có khả năng mang lại trải nghiệm và cộng đồng chất lượng cao.

Mints

Projects that have already done a couple of mints are less likely to provide a high-quality experience and community.

Người bán và người mua

Thị trường NFT không có tính thanh khoản cao. Có nhiều người bán hơn người mua, và theo một số nguồn trực tuyến; hơn 70% các dự án NFT âm thầm sụp đổ và mất giá sau một đêm.

Seller vs buyers

Thị trường NFT không có tính thanh khoản cao. Có nhiều người bán hơn người mua, và theo một số nguồn trực tuyến; hơn 70% các dự án NFT âm thầm sụp đổ và mất giá sau một đêm.

Không thể đoán trước

Thị trường tiền điện tử luôn không thể đoán trước được. Vì vậy bạn đừng bao giờ quên những rủi ro liên quan. Chúng tôi đã thấy nó với các loại tiền điện tử khác trước đây; ngay cả với các đồng tiền cực kỳ phổ biến như Bitcoin hoặc Ethereum.

Unpredictability

Thị trường tiền điện tử luôn không thể đoán trước được. Vì vậy bạn đừng bao giờ quên những rủi ro liên quan. Chúng tôi đã thấy nó với các loại tiền điện tử khác trước đây; ngay cả với các đồng tiền cực kỳ phổ biến như Bitcoin hoặc Ethereum.

Lừa đảo

Khi mọi người nghĩ rằng họ có thể kiếm tiền dễ dàng, bạn chắc chắn có những trò gian lận và bán phá giá. Lấy ví dụ về loài Khỉ tiến hóa. Sau khi nó được bán trên Opensea, người đứng đầu dự án đã biến mất cùng với 798 Ether (khoảng 2,7 triệu đô la).

Scam

When people think they can make easy money, you are bound to have scams and pump-and-dumps. Take Evolved Apes, for example. After it was sold on Opensea, the head of the project vanished along with 798 Ether (roughly $2.7 million).

Dinh Phương (Sưu tầm)