DÂN THÁP MƯỜI DIỆT CÔ-VI

“Chống dịch như chống giặc”. Hòa cùng khí thế chống lại dịch bệnh đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, nhân dân Tháp Mười đã đồng lòng, chung tay góp sức quyết tâm diệt cô-vi. Bài thơ DÂN THÁP MƯỜI DIỆT CÔ-VI của tác giả Trần Văn Lập thật cảm động đã trở thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, kết nối hàng triệu trái tim nơi đất Tháp diệt trừ cô-vi hứa hẹn niềm vui chiến thắng.

DÂN THÁP MƯỜI DIỆT CÔ-VI

Tác giả: Trần Văn Lập

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 7, 2021

* Thành quả bước đầu:

Tự hào Đất Tháp quê ta !

Từ khi cô vic xảy ra tới giờ

Bà con tuy có bất ngờ

Tham gia chống dịch, không chờ đợi trên

Ba lần cô – vic xông lên

Là ba lần chúng chẳng nên thứ gì* !

Dân ta đoàn kết sá gì

Năm “K” luôn giữ, bất kì nơi đâu.

* Rồi có phần bị động, lơ là:

Nhưng rồi giữ được chẳng lâu

Cô – vi lần bốn, bỗng đâu nó vào

Bốn phương, tám hướng tuôn trào

Ba mươi dương tính, phải vào cách ly

Hỏi rằng: Sao việc quá nguy !?

Bởi do có lúc ta truy chữa tường,

Lại thêm tự ý ra đường,

Bao người tìm cách khó lường: Bán bưng,

Cho dù thêm chợ phải ngưng

Số còn có lúc dửng dưng, lơ là

Chưa nghiêm khoảng cách: Nhà – nhà

Người – người, ấp – ấp… thế là vẫn nguy !

* Phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt:

Bây giờ cùng quyết giải nguy

Toàn dân đoàn kết, phải truy tới cùng

Cô – vi: Ta quyết khoanh vùng !

Chỉ thị mười sáu: Quyết cùng thực thi !

Cho dù có khó khăn chi:

Tiền vơi, gạo thiếu. Cô – vi: Quyết trừ** !

Là dân nơi chốn Tháp Mười

Mỗi khi gian khó, người người đứng lên

Việc chung luôn xếp đặt trên

Lợi riêng sớm được xướng tên sau này

Chẳng lâu rồi sẽ sum vầy

Ra vào hớn hở, đủ đầy thân quen

Xứng tầm vùng đất hoa Sen

Ai ai biết đến cũng khen Tháp Mười ./.

* “chẳng nên thứ gì”: Ý nói covid tấn công không thành.

** Ý nói dù có khó khăn về kinh tế nhưng vẫn ưu tiên chống dịch trước.

Dinh Phương (biên tập)