Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh sau bão lũ tại trường học

Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 5029/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, để hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát do các sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước sau mưa bão, Bộ GD&ĐT đề nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm sau:

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 và Chỉ thị 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phòng chống các dịch bệnh lây truyền do điều kiện vệ sinh không đảm bảo.

– Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi.

– Huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ, học sinh, sinh viên tham gia vệ sinh khuôn viên sân trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

– Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp chế độ rèn luyện thể lực của trẻ em, học sinh để nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020.

Ngọc Sơn (tổng hợp)