Đại học Chăm Pa Sắc

Trường ĐH Champasak là một trong 5 trường Đại học lớn nhất của Lào, Trường đại học Champasak năm ở huyện Pakse tỉnh Champasak, có tổng diện tích 1.963 km2 và có độ cao trên mực nước biển 164 – 190 m.

Thực hiện chiến lược giáo dục và thể thao do với chính phủ đề ra. Tăng cường giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Trường đại học Champasak được thành lập theo nghị định của Thủ tướng chính phủ, số 214/PM,  từ ngày 18/11/2002 và được đổi tên thành Đại học Champasak theo nghị định số 95/PM ngày 05/07/2004 của thủ tướng chính phủ, sau đó vào năm 2009 được nhà nước sửa lại cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thủ tướng chính phủ ban hành nghị định số 098/PM về tổ chức và hoạt động của trường đại học champasak nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược của chính phủ về phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

TS. Bunmi Phonsavan – Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường hiện có gần 350 giảng viên, 5 văn phòng, 6 khoa học, 26 ngành học với hơn 3.227 sinh viên. Đại học Champasak là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của khu vực nam Lào.

Địa chỉ: Km số 7, Xã Chắt sặn, Huyện Pakse, Tỉnh Chanmpasak (+856  31) 260158

Đại học có 6 khoa học :

 • Khoa kỹ thuật công nghệ
 • Khoa giáo dục
 • Khoa kinh tế và quản lý
 • Khoa Luật và Khoa học Chính trị
 • Khoa khoa học Tự nhiên
 • Khoa nông lâm nghiệp

Các ngành của khoa học:

Khoa kỹ thuật công nghệ có 3 ngành:

–    Ngành kỹ thuật điện

–   Công trình dân dụng

–   Kiến trúc thực vật học

Khoa giáo dục có 6 ngành:

 • Chi bộ giáo viên Toán
 • Giáo viên văn học và Ngôn ngữ Lào
 • Chi nhánh giáo viên tiếng Anh
 • Chi nhánh giáo viên tiếng Việt
 • Giáo viên tiếng Anh tổng quát
 • Giáo viên văn học và Ngôn ngữ lào tổng quát

Khoa kinh tế và quản lỷ có 6 ngành:

 • Sự quản lý
 • Kinh tế học
 • Tổng cục Du lịch
 • Quản lý khách sạn
 • Tiếp thị
 • Chi nhánh phát triển cộng đồng

Khoa luật và khoa học chính trị có 2 ngành:

 • Luật học
 • Khoa học Chính trị

Khoa khoa học tự nhiên có 4 ngành:

 • Toán học đại cương
 • Sinh học đại cương
 • Vật lý đại cương
 • Hóa học đại cương

Khoa nông lâm nghiệp có 5 ngành:

 • Chi nhánh nông nghiệp
 • Nông nghiệp và chăn nuôn
 • Chi cục thú y
 • Tài nguyên rừng và Môi trường
 • Công nghệ thực phẩm

Theo Việt Lào Education (http://vietlaoedu.com/)