Cơ hội một lần trong cuộc đời!

Làm thế nào bạn muốn có thể du hành ngược thời gian với những kiến thức bạn có ngày hôm nay? Chỉ cần tưởng tượng những cơ hội mà điều này sẽ mang lại cho bạn và những người xung quanh bạn. Đây quả thật là Cơ hội một lần trong cuộc đời!

Hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ biết, vào ngày bạn bắt đầu Crowd1 sẽ lớn như thế nào hôm nay. Hãy tưởng tượng rằng gia đình, bạn bè và các mối quan hệ kinh doanh của bạn sẽ biết doanh nghiệp của bạn sẽ lớn như thế nào. Hãy tưởng tượng họ sẽ nhìn nhận cơ hội của Crowd1 theo cách khác nhau như thế nào. Hãy tưởng tượng có bao nhiêu người trong số họ sẽ tham gia vào doanh nghiệp của bạn mà không hề nghĩ về điều đó… Nếu họ biết thực tế rằng Crowd1 sẽ lớn như thế nào…

Hãy tưởng tượng rằng chương trình khuyến mãi này cũng sẽ cung cấp cho bạn khả năng nhận được 40% thay vì 30% trên chương trình Khuyến mãi Booster. Crowd1 đang thêm 30% xếp hạng mạng cho mọi người từ ngày 5 tháng 8 năm 2021 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 14,00 CEST, nhưng với Khuyến Builder, bạn sẽ nhận được 40% thay vì 30%.

Chà – với chương trình khuyến mãi mới nhất và mạnh mẽ nhất của chúng tôi, bạn không còn phải tưởng tượng nữa …

Tại sao họ lại làm việc này?

Tại Crowd1, sứ mệnh của chúng tôi, tôi đang mở Cơ hội cho các thành viên Crowd của chúng tôi. Chưa bao giờ chúng tôi có thể cung cấp cơ hội lớn hơn, mạnh hơn hoặc cơ bản hơn với chương trình khuyến mãi Titanium Pro Builder của chúng tôi.

Chúng tôi vô cùng vui mừng khi có thể cung cấp cho TẤT CẢ đám đông của chúng tôi, tôi có quyền truy cập bổ sung vào chức năng giá trị của doanh nghiệp của họ. Chương trình khuyến mãi nâng cấp / xây dựng Titanium Pro mang đến cho bạn cơ hội duy nhất để thúc đẩy toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn!

Cái này hoạt động ra sao?

Khuyến mãi Titanium Pro Builder / Nâng cấp chương trình sẽ mở ra 3 vị trí mới ở mỗi chân của bạn ngay dưới vị trí của mình.

Các vị trí mới này đều do bạn bảo vệ và bạn sẽ giữ cho đến khi bạn tìm thấy người / lãnh đạo phù hợp để trao đổi vị trí. Từ ngày bạn kích hoạt Gói Titanium Pro Builder / Nâng cấp, các vị trí mới sẽ bắt đầu tạo BP từ doanh nghiệp bên dưới chúng.

Điều đó có nghĩa gì đối với công việc kinh doanh của tôi?

Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể cung cấp cho các nhà lãnh đạo tương lai một cơ hội duy nhất để tham gia vào gia đình kinh doanh của bạn và hưởng lợi từ kết quả kinh doanh của bạn dưới vị trí này. Về cơ bản, bạn sẽ có thể biến cả hai chân của bạn thành những chân quyền lực.

Sức mạnh tuyển dụng của doanh nghiệp bạn sẽ nổ tung theo đúng nghĩa đen với từng người từng tham gia vào gia đình doanh nghiệp của bạn và với mọi người sẽ tham gia vào gia đình kinh doanh của bạn trong tương lai. But wait, it will better! Chỉ cần tưởng tượng sức mạnh tuyển dụng của nhóm bạn khi họ hiểu được sức mạnh của chương trình Titanium Pro Builder / Nâng cấp!

Cơ hội chỉ có một lần trong đời – Đừng bỏ lỡ!

Nâng cấp ngay bây giờ!

Khuyến mãi chương trình diễn ra từ ngày 10 tháng 8 năm 2021 đến ngày 7 tháng 9 năm 2021 14,00 CEST.Khuyến mãi Rank Booster có giá trị đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 14,00 CEST.TitaniumPRO BUILDER cung cấp 990 điểm kinh doanh (BP) (nếu trước đây bạn chưa có TitaniumPRO) và BP 444 nếu bạn đang cập nhật vị trí của mình từ vị trí TitaniumPRO.

Thời hạn của các vị trí mới có hiệu lực trong 12 tháng. active the package Tên người dùng giống với tên của bạn cộng với 4 số ngẫu nhiên (điều này không thể thay đổi).

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản dịch của thông tin, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT