Crowd1 Empowering PLANET IX On Building The Biggest Strategy Game In Blockchain Technology.

Planet IX is an online strategy game. It’s about virtual real estate in a digital copy of the Planet. Online gaming has never been more popular and, if you combine that with the world’s hottest commodities – NFTs and crypto – you are sure to have a winner on your hands.

That’s exactly what Crowd1, one of the leaders in worldwide MLM, recognized when it partnered with PLANET IX.

What exactly is PLANET IX? It’s a revolution in gaming, but more specifically: a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Players buy packs of PIX (virtual representations of real-world sites) and build their collection in this virtual world.

Later on, players can also purchase NFTs (Non-fungible tokens) that in the game are representations of worlds’ famous landmarks and monuments (such as the Colosseum), and even trade these among themselves in PLANET IX’s marketplace.

It’s this forward thinking, and the ability to spot a success when it sees one, that has placed Crowd1 at the forefront of the business. PLANET IX is currently in its beta phase, having launched mid-July, and is proving to be extremely popular.

Every week, a collection of PIX is released in so-called “Pack Drops” (the contents of which players will use to build up their game and inventory), and the popularity of these packs have been nothing short of astonishing.

The first release sold out in an hour-and-a-half, with the next release going faster: a mind-boggling 35 minutes. This is evidence of how hotly anticipated PLANET IX has been – and Crowd1 was there since the beginning, with the game being introduced at its Dubai Live event this past May.

The developers of PLANET IX have a more altruistic purpose: climate change and sustainability. It will feature in-game partnerships with sustainability non-profits, such as tree planting organizations.

These ventures will go a long way in making a difference in the real world, while players can negotiate, trade and sell in the assembly of a virtual world.

PLANET IX is part of the future of blockchain gaming and, with a combination of sustainable investments in real-world assets, is taking play-to-earn into a new era. Crowd1 is right beside them.

Find out more about PLANET IX at planetix.com/ and at gamebook.planetix.com

About Crowd1

Crowd1 is an established online social community and marketing company registered in Dubai, UAE, with a unique and empowering vision to unleash the opportunities provided by global marketing.

At Crowd1 we are proud to be democratizing access to the next revolution in the digital space, online crowd marketing. With an extensive and swiftly expanding community of passionate and highly motivated entrepreneurs, we aim to make Crowd1 the pre-eminent name in online marketing. For more information please visit www.crowd1.com

Bản dịch từ Google dịch

Crowd1 trao quyền cho PLANET IX trong việc xây dựng trò chơi chiến lược lớn nhất trong công nghệ chuỗi khối.

NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2021

Planet IX là một trò chơi chiến lược trực tuyến. Đó là về bất động sản ảo trong một bản sao kỹ thuật số của Planet. Chơi game trực tuyến chưa bao giờ phổ biến hơn bao giờ hết và nếu bạn kết hợp điều đó với các mặt hàng hot nhất thế giới – NFT và tiền điện tử – thì bạn chắc chắn sẽ có người chiến thắng trong tay.

Đó chính xác là những gì Crowd1, một trong những nhà lãnh đạo trong MLM trên toàn thế giới, đã nhận ra khi hợp tác với PLANET IX.

Chính xác thì PLANET IX là gì? Đó là một cuộc cách mạng trong trò chơi, nhưng cụ thể hơn: một trò chơi chiến lược và giao dịch dựa trên blockchain với một bản sao ảo của hành tinh của chúng ta làm sân chơi của nó. Người chơi mua các gói PIX (đại diện ảo của các trang web trong thế giới thực) và xây dựng bộ sưu tập của họ trong thế giới ảo này.

Sau đó, người chơi cũng có thể mua NFT (Mã thông báo không thể thay thế) trong trò chơi đại diện cho các địa danh và di tích nổi tiếng trên thế giới (chẳng hạn như Đấu trường La Mã), và thậm chí giao dịch những thứ này với nhau trên thị trường của PLANET IX.

Chính tư duy cầu tiến này và khả năng phát hiện thành công khi nhìn thấy một thành công, đã đặt Crowd1 lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh. PLANET IX hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, ra mắt vào giữa tháng 7 và đang được chứng minh là cực kỳ phổ biến.

Mỗi tuần, một bộ sưu tập PIX được phát hành dưới dạng cái gọi là “Pack Drops” (nội dung mà người chơi sẽ sử dụng để xây dựng trò chơi và kho của họ), và sự phổ biến của những gói này không có gì đáng kinh ngạc.

Bản phát hành đầu tiên đã bán hết trong một tiếng rưỡi, với bản phát hành tiếp theo sẽ nhanh hơn: 35 phút đầy gay cấn. Đây là bằng chứng cho thấy PLANET IX đã được mong đợi nóng bỏng như thế nào – và Crowd1 đã có mặt ở đó ngay từ đầu, với trò chơi được giới thiệu tại sự kiện Dubai Live vào tháng 5 vừa qua.

Các nhà phát triển PLANET IX có mục đích vị tha hơn: biến đổi khí hậu và tính bền vững. Nó sẽ có các mối quan hệ đối tác trong trò chơi với các tổ chức phi lợi nhuận bền vững, chẳng hạn như các tổ chức trồng cây.

Những liên doanh này sẽ đi một chặng đường dài trong việc tạo ra sự khác biệt trong thế giới thực, trong khi người chơi có thể thương lượng, giao dịch và bán trong một thế giới ảo.

PLANET IX là một phần của tương lai của trò chơi blockchain và, với sự kết hợp của các khoản đầu tư bền vững vào tài sản trong thế giới thực, đang đưa trò chơi để kiếm tiền vào một kỷ nguyên mới. Crowd1 ở ngay bên cạnh họ.

Tìm hiểu thêm về PLANET IX tại planetix.com/ và  gamebook.planetix.com/

Giới thiệu về Crowd1

Crowd1 là một cộng đồng xã hội trực tuyến được thành lập. Và công ty tiếp thị được đăng ký tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; với tầm nhìn độc đáo và mạnh mẽ; nhằm mở ra các cơ hội do tiếp thị toàn cầu mang lại.

Tại Crowd1, chúng tôi tự hào đang dân chủ hóa quyền truy cập vào cuộc cách mạng tiếp theo trong không gian kỹ thuật số, tiếp thị đám đông trực tuyến. Với một cộng đồng rộng lớn và mở rộng nhanh chóng gồm các doanh nhân đam mê và có động lực cao, chúng tôi mong muốn đưa Crowd1 trở thành cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  www.crowd1.com

Nhận thêm thông tin, dữ kiện và số liệu về Crowd1, nhấp vào đây để xem tổng quan về Crowd1.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://www.businessforhome.org/mlm-news/