BÀI TOÁN KHÔNG PHẢI AI CŨNG TÌM RA CÁCH GIẢI

Một số bài toán mới xem qua có vẻ rất đơn giản. Thế nhưng khi đọc kỹ, hiểu rõ thì không tìm ra được cách giải hợp lí dành cho học sinh Tiểu học. Hai bài toán dưới đây đã trở thành BÀI TOÁN KHÔNG PHẢI AI CŨNG TÌM RA CÁCH GIẢI đối với nhiều phụ huynh và học sinh Tiểu học.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ cách giải hai bài toán khó đang nói đến, mời mọi người tham khảo!

Bài 1:

Bài Toán này, đối với học sinh Tiểu học có một cách giải cực hay mà các em dễ thực hiện nhất đó chính là dùng sơ đồ đoạn thẳng. Sơ đồ biểu thị theo từng ý nội dung đề bài đã nêu như sau:

Khi cháu thêm bao nhiêu tuổi thì cô cũng thêm bấy nhiêu tuổi. Hiện nay cô hơn cháu 3 phần và 2 tuổi. Vậy đến khi cháu bằng tuổi cô hiện nay, tức cháu thêm 3 phần và 2 tuổi thì cô cũng đã thêm 3 phần và 2 tuổi. Dựa vào sơ đồ, các em dễ dàng tìm được tổng số phần bằng nhau của hai cô cháu mà không tính phần cô hơn 2 tuổi. Bài toán có thể trình bày như sau:

Bài gải:

Nếu không tính phần cô hơn cháu 2 tuổi và đến khi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tổng số phần bằng nhau của tuổi hai cô cháu là:

4 x 2 + 3 = 11 (phần)

Tổng số tuổi của 11 phần bằng nhau là:

94 – 2 – 2 – 2 = 88 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

88 : 11 x 4 + 2 = 34 (tuổi)

Đáp số: 34 tuổi

Bài 2:

Tổng hai số tự nhiên là 1644. Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. Tìm số lớn.

Bài giải:

Cách 1:

Gọi số bé là abc, số lớn là abcd

abc + abcd = 1644

abc + abc x 10 + d = 1644

abc x 11 + d = 1644

abc x 11 = 1644 – d

Vậy 1644 – d chia hết cho 11

mà 1644 : 11 dư 5

nên d = 5 thì thỏa mãn

abc x 11 = 1644 – 5

abc x 11 = 1639

abc = 1639 : 11

abc = 149 và abcd = 1495

Vậy số lớn là 1495

Cách 2:

Vì nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn thì được số bé nên số lớn gấp 10 lần số bé cộng giá trị của số bị xóa.

Số bé là : 1644 : (10 + 1) x 1= 149 dư 5 (Số dư chính là số bị xóa)

Vậy số lớn là : 149 x 10 + 5 = 1495

                Đ/S : 1495

Thực tế trong Toán học cấp Tiểu học còn rất nhiều, rất nhiều BÀI TOÁN KHÔNG PHẢI AI CŨNG TÌM RA CÁCH GIẢI. Các em học sinh sẽ gặp rất nhiều khi tham gia giải toán Violympic. Hãy đến với KỸ NĂNG CẦN BIẾT chúng tôi sẽ giúp các em thao gỡ những khó khăn này. Và chắc chắn các em sẽ tim ra những cách giải đơn giản nhất.