BÀI KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 – HK I – NĂM 2021-2022 – ĐỀ 1 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

Tình hình dịch bệnh kéo dài và khá phức tạp đã ảnh hưởng không ít đến việc học tập. Nhằm giúp các em ôn luyện tốt kiến thức, KỸ NĂNG CẦN BIẾT giới thiệu đến các em Bộ đề BÀI KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 – HK I – NĂM 2021-2022. Chúc các em ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao!

Phụ huynh và các em yên tâm! Nơi đây hoàn toàn miễn phí.

Hãy kích chuột vào đường link bên dưới để làm bài.

Đề bài và đáp án

BÀI KIỂM TRA TOÁN HK I - LỚP 5 NĂM 2021-2022 - ĐỀ 1

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Đề BÀI KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 cụ thể bên dưới, các em có thể coppy để in ra và làm trên giấy nếu thấy cần thiết!

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:

          A. 5/10                        B. 5/100                     C. 5/1000                    D. 50

Câu 2. 5 và 2/100 viết dưới dạng số thập phân là :

A. 0,52      

B. 5,2                  

C. 5,02       

D. 5,002

Câu 3. Số lớn nhất trong các số 0,6 ;  0,32 ;  0,047 ;  0,205 là :

A. 0,6                            

B. 0,32                     

C. 0,047                        

D. 0,205

Câu 4. Tỉ số phần trăm của hai số 2,7 và 3 là :

A. 0,9%               

B. 9%                  

C. 90%                

D. 900%

Câu 5. Diện tích hình tam giác A

A. 15,36 dm

B. 30,72 dm2  

C. 16 dm2

D. 7,68 dm2  

Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

          a) 90 phút  =  1,5 giờ

          b) 0,025 tấn  =  250kg

          c) 15 000 000mm2  =  15m2

       d) 5m2 7dm2  =  5,7dm2

Câu 7. Đặt tính rồi tính

27,84  +  36,35           63,8  –   11,02                 39,64   x   9,7               279,62   :  8,2

. . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . .

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 63dam, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng đó bằng ha, bằng mét vuông.

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 9. Gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng, mỗi tháng lãi 0,5%. Hỏi sau một tháng số tiền lãi là bao nhiêu ?

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 10. Cho số có sáu chữ số và số có bảy chữ số là hai số tự nhiên liên tiếp. Hãy tìm số liền trước của số có sáu chữ số đã cho.

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dinh Phương (biên soạn)

ĐỀ TOÁN SỐ 2