BÀI KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 5 – NĂM HỌC 2021 – 2022 – ĐỀ 2 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

KỸ NĂNG CẦN BIẾT giới thiệu đến các em học sinh lớp 5: BÀI KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 5 – NĂM HỌC 2021 – 2022 – ĐỀ 2 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

Mời các em cùng làm bài!

BÀI KIỂM TRA HK I TOÁN LỚP 5 - NĂM HỌC 2021 - 2022 - ĐỀ 2

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Dưới đây là đề bài Toán lớp 5 để các em coppy và in ra để làm trên giấy! Chúc các em ôn tập tốt!

Câu 1. Điền vào chỗ trống cho thích hợp.

Viết sốĐọc số
52,18…………………………………………………………..
……………..Ba trăm hai mươi bốn phẩy hai trăm mười một.
406,57……………………………………………………………..
……………Năm phẩy bảy mươi mốt.

Câu 2.  Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

a) Kết quả của phép tính 56 – 12,5 là:

  A. 43,5B. 33,5C. 44,5D. 68,5

b) Kết quả của phép tính 15 : 0,25 là:

          A. 6                 B. 60                   C. 0,6                      D. 600

c) Tìm x biết: 0,6 x 6 < 0,616

          A. x = 3           B. x = 2               C. x = 1                  D. x = 0

d)Kết quả của phép tính  34,245 × 10  là:

   A. 3,425B. 342,45C. 3424,5D. 0,3425

Câu 3. Điền dấu < , >, = vào chỗ chấm.

a. 83,2 …. 83,19                        b. 48,5 …. 48,500

c. 7,843 …. 7,85                          d. 90,7 …. 89,7

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống.

 a.  92 m2 = 92,1 dm2                                     b. 9 tấn 8 kg= 9008 kg

Câu 5. Viết quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 6. Biết 40% bao gạo cân nặng là 20 kg. Vậy bao gạo đó cân nặng…………….kg.

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 20 m2 72 dm = …………dm2                 b) 28 ha = ……………km2

Câu 8. Đặt tính rồi tính.

a. 375,8 – 29,05                                          b.75,52 : 3,2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 9. Tìm x biết :       

12,3 : 0,5 – x = 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10.  Một cửa hàng cả ngày bán được 4500 kg gạo, trong đó buổi sáng bán được 65% số gạo. Hỏi buổi chiều của hàng đó bán được bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngọc Sơn (biên soạn)

ĐỀ TOÁN SỐ 1