BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN LỚP 5 – NĂM HỌC 2021-2022 – ĐỀ 3 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

KỸ NĂNG CẦN BIẾT mời các em tiếp tục rèn luyện kiến thức Toán. Bộ đề BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN LỚP 5 – NĂM HỌC 2021-2022 – ĐỀ 3 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE) sẽ giúp các em có thêm nhiều kỹ năng tính toán thú vị!

Bây giờ hãy làm bài nào!

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN LỚP 5 - NĂM HỌC 2021-2022 - ĐỀ 3

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Hãy coppy đề bài bên dưới để thực hành thêm trên giấy các em nhé!

Ma trận đề kiểm tra

I. Trắc nghiệm:

Điền vào chỗ chấm (ô trống) hoặc khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:  a) Số thập phân 243,42 đọc là:

                 ……………………………………………………………………………………………………………

             b) Số thập phân gồm mười hai đơn vị và sáu phần trăm được viết là :

                  A.   123,6             B. 12,66               C. 12,06                   D. 12,60

Câu 2. a) Chữ số 5 trong số 327,045 thuộc hàng nào?

                  A.    Hàng đơn vị                                B.   Hàng phần mười    

                  C.    Hàng phần trăm                          D.   Hàng phần nghìn

             b)  Phần nguyên của số 545,36 là:

                  A.  514          B. 545                     C. 36                      D. 63

 Câu 3. Chuyển phân số thập phân sau thành số thập phân:

            a)   127/100 = ?

                  A. 1,27                   B.  12,7                       C.   127,1            D.  0,127          

             b)  4 và 3/100 = ? (các em lưu ý đây là hỗn số)

                  A. 0,43                  B. 4,3                          C. 4,03              D. 4,003       

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

         a)  90 phút      = …………….. giờ                  b)  1kg 1324g    =   …………………kg

         c)  3m2 50cm2   = ………………..m2              d)  300dm2 400 cm2 = …………………. m2

Câu 5 : a)  Điền dấu thích hợp ( <  = > ) vào chỗ chấm :

            76,5  ……. 76,49 + 0,01               67,33 – 0,33 ……….. 68,1 – 1,2 

b) Xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.

23,31      ;    25,61    ;   23,287     ;   25,596

                ………………….. ;……………….. ;………………….. ;……………………..

Câu 6 : a)  Tỉ số phần trăm của 25 và 50 là:

             A. 0,5%                   B. 50%                  C. 500%                      D. 200%

b)  Tìm 20% của 80:

            A.  16                      B.  1,6                     C.  25                          D.  2,5

Câu 7:  a) Một hình tam giác có cạnh đáy 3,2dm và chiều cao 15 cm. Diện tích hình tam giác là :

           A.  240 dm2             B.  4.8 dm2              C.   2.4  cm2                D.  2.4 dm2

b) Hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh như hình vẽ. Hỏi trong hình vẽ có bao nhiêu hình tam giác có chiều cao bằng 4 cm ?

            A. 5                    B. 6                                        C.  7                  D. 8                                                                          

II. Tự luận:    

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

                  a)   5,26 x 2,4                                     b)   157,25 : 3,7

……………..……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 9 :  Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất :

          2,34 x 1,3 + 23,4 x 0,87 = …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 84m, chiều rộng bằng  chiều dài.

      a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

      b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó. Biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 65 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dinh Phương (biên soạn)