BÀI GIẢNG: VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 – VÒNG 1 – NĂM 2021 – 2022

KỸ NĂNG CẦN BIẾT giới thiệu đến thầy cô cùng các em học sinh lớp 5 BÀI GIẢNG: VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 – VÒNG 1 – NĂM 2021 – 2022. Rất mong bài giảng này giúp cho quý thầy và các em học sinh ôn luyện toán Violympic chất lượng, hiệu quả!

Hãy tải bài giảng về máy để sử dụng các tính năng hiệu ứng! Học sinh sẽ hứng thú học tập hơn; khơi dậy trì sáng tạo của các em hơn!

PHẦN 1: BÀI GIẢNG

PHẦN 2: BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÊM

CÓC VÀNG TÀI BA

Câu 1: Giá trị của biểu thức 1320 100 là:

A. 1320 B. 13200 C. 132000 D. 1320000

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4 yến = … kg

A. 400 B. 40000 C. 40 D. 4000

Câu 3: Số nào trong các số sau đây chia hết cho 2?

A. 41683 B. 11332 C. 20461 D. 68039

Câu 4: Tính giá trị biểu thức a + b 20 với a = 48 và b = 52

Trả lời: Giá trị của biểu thức là …

A. 568 B. 1088 C. 10448 D. 2000

Câu 5: Nếu a = 23cm và b = 28cm thì chu vi của hình tam giác bên là … cm?

Bài tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1
  1. 79 B. 78 C. 75 D. 74

Câu 6: Tìm x, biết: x + 23485 = 47026

Trả lời: x = …

A. 70511 B. 70501 C. 23641 D. 23541

Câu 7: Tổng của hai số là 47525 và hiệu hai số là 21447. Số lớn là …

A. 34468 B. 34486 C. 34864 D. 34846

Câu 8: Trung bình cộng của hai số là 89. Biết một trong hai số là 43. Số còn lại là …

A. 86 B. 135 C. 46 D. 3

Câu 9: Sau khi thêm vào số bị trừ 215 đơn vị và bớt đi ở số trừ 115 đơn vị thì hiệu của hai số là 3428. Hiệu hai số ban đầu là …
A. 3758 B. 3238 C. 3648 D. 3098

Câu 10: Tích của hai số bằng 34650. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 3 lần và giảm thừa số thứ hai đi 2 lần thì tích của hai số mới là …

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Câu 1: Giá trị của biểu thức: 4853 – m với m = 762 là ………

Câu 2: Tìm x biết: x : 30 = 215

Trả lời: x = ……….

Câu 3: Tìm x biết: x 456 = 25483 + 71645

Trả lời: x = …….

Câu 4: Tìm x biết: x 4 + x 7 + x 9 = 40300

Trả lời: x = ………..

Câu 5: Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 8, hiệu của hai số là số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 3. Tìm hai số đó.

Trả lời: Số lớn là ……… ; Số bé là ………

Câu 6: Tính nhanh: 25 6 4 = ……..

Câu 7: Một ô tô đi hết quãng đường dài 80km hết 1 giờ 20 phút. Hỏi trung bình mỗi phút xe ô tô đi được bao nhiêu mét?

Trả lời: Trung bình mỗi phút xe ô tô đi được …….. m.

Câu 8: Chu vi của một hình chữ nhật là 320cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 20cm. Diện tích hình chữ nhật đó là ……… cm2.

Câu 9: Khi nhân một số với 35, bạn Hùng đã viết nhầm các tích riêng thẳng cột nên được kết quả là 608. Tích đúng là ……..

Câu 10: Đổi: 42kg = …………. g

Câu 11: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 7 5 9 = 7 9 …

Câu 12: Một quyển vở 72 trang giá 8000 đồng, một quyển vở 48 trang giá 5500 đồng. Bạn Mai mua 6 quyển vở 72 trang và 6 quyển vở 48 trang.

Số tiền bạn Mai phải trả là …………. đồng.

Câu 13: Người ta xếp 2035 viên bi vào các hộp, mỗi hộp 8 viên bi. Hỏi xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp như thế?

Trả lời: Xếp được nhiều nhất …….. hộp.

Câu 14: Tính nhẩm: 420000 : 100 = ………

Câu 15: Tìm số lớn nhất có bốn chữ số sao cho đem số đó chia cho 853 thì được số dư là số dư lớn nhất.

Trả lời: Số đó là ……….

Đáp án bài tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2017-2018

CÓC VÀNG TÀI BA

C1. 132000 C2. 40 C3. 11332 C4. 1088 C5. 74

C6. 23541 C7. 34486 C8. 135 C9. 3098 C10. 51975

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

C1. 4091 C2. 6450 C3. 213 C4. 2015 C5. 547; 445

C6. 600 C7. 1000 C8. 6300 C9. 2660 C10. 42000

C11. 5 C12. 81000 C13. 254 C14. 4200 C15. 9382

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT