7 CÁCH SO SÁNH PHÂN SỐ

7 CÁCH SO SÁNH PHÂN SỐ là bài giảng cực hót dành cho thầy cô, các bật phụ huynh cũng như các em học sinh Tiểu học. Bài giảng giúp các em ôn tập các tính phân số và rèn luyện kiến thức về phân số rất hiệu quả.

Những hình ảnh, âm thanh, những hiệu ứng sinh động vui nhộn khiến các em thích thú, hăng say khi tham gia ôn tập và thực hành trải nghiệm với những tính chất của phân số từ đơn giản đến cầu kỳ, phức tạp.

Những cách giải, lởi giải thích ngắn gọn giúp các em dễ hiểu, dễ nắm bắt kiến thức hơn. Hãy tải về máy để sử dụng tốt nhất bài giảng.

Dưới đây là Bài giảng cực hót – 7 CÁCH SO SÁNH PHÂN SỐ

BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÊM

Bài 1. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

Bài 2. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần:

Bài 3. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

Bài 4. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần:

Bài 5. Viết các phân số dương nhỏ hơn hoặc bằng 1 mà có mẫu là 7. Sắp xếp các phân số đó theo thứ tự tăng dần.

Bài 6. Viết các phân số dương có mẫu là 7 sao cho các phân số này lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần.

Bài 7.

a) Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây chiếm mấy phần của diện tích hình vuông?

b) Sắp xếp các hình vuông theo thứ tự tăng dần của diện tích phần tô màu ở mỗi hình.

Bài 8. Tìm số tự nhiên x sao cho:

Bài 9. Tìm số tự nhiên y sao cho:

Bài 10. Tìm phân số lớn nhất thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 1 và có tử và mẫu là các số có một chữ số.

Bài 11. Viết tất cả các phân số dương nhỏ hơn 1 mà tổng của tử và mẫu của mỗi phân số bằng 11. Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần.

Bài 12. Viết tất cả các phân số bằng -35/28 mà mẫu của chúng lớn hơn 1 và nhỏ hơn 19.

Bài 13. Sắp xếp các phân số 1/2 , 1/3 , 13/30 theo thứ tự tăng dần.

Bài 14. So sánh các phân số

a) 4/5 và 3/7         b) 11/15 và 12/16           

Bài 15. So sánh các phân số

a) 23/21 và 21/23              b) 311/256 và 199/203          c) 19/26 và 21/25.

Bài 16. Sắp xếp các phân số sau đây theo thứ tự tăng dần:

Bài 17. So sánh các phân số:

Bài 18. Sắp xếp các phân số sau đây theo thứ tự giảm dần:

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT