38 clip Qui trình viết vần, tiếng, từ

Chương trình HK I của các em học sinh lớp 1 sắp hoàn thành; việc tăng cường rèn luyện, giúp các em học tốt là rất cần thiết. Những clip Qui trình viết vần, tiếng, từ dưới đây hi vọng giúp thầy cô, quí phụ huynh và các em ôn tập thật tốt để đạt mục tiêu đã đề ra.

Qui trình viết vần

Qui trình viết tiếng, từ

DẠY TRẺ BẢNG CHỮ CÁI

Để bé vui vẻ học và nhớ nhanh các chữ cái, mẹ vừa dạy trẻ bài đồng dao sau cộng với việc cho bé nhìn trực tiếp vào bảng chữ cái cho mau thuộc nhé:

Đồng dao giúp bé học chữ cái

Chữ A đứng trước

B bước ngang qua

La lả là la…

Bờ A ba bà

La lả là la…

Cờ A ca cá

Chữ Dê nấn ná

Bị xếp thứ tư

E đứng chần chừ

Bạn chờ tôi nhá

La lả là la …

Chuyển qua chữ Gờ

Đứng chờ chữ Hát

I con nhút nhát

Cùng hát la la…

Chữ I chữ Ka

Ca I ki cốc

La lả là la …

Xếp thứ 13

Là anh Lờ lớn

Đứng thứ 14

Đến Mờ ba chân

Chẳng phải phân vân

Tiếp sau Nờ thấp

La lả là la…

Bộ ba đứng đó

O Ô Ơ nhở

Cùng có bụng tròn

Cong cong hình bóng

La lả là la …

Nhìn ra chữ Pê

Chân dài lê thê

Chữ Pê nối tiếp

Chữ Quy quỳ gối

Chữ Rờ uốn cong

Dáng chạy vòng vòng

Là chữ Sờ nặng

La lả là la…

Chữ Tê, U, Vê

Tu U tu hú

Chào chú chào anh

Chân chạy nhanh nhanh

Chữ Xờ xa tít

Y dài út ít

Hạt mít cuối cùng

La lả là la…

Cách phân biệt các chữ trong bảng chữ cái:

– Phân biệt chữ o, ô, ơ: O tròn như quả trứng gà; Ô thì đội nón Ơ thì thêm râu

– Phân biệt chữ o, a: O, A hai chữ khác nhau; A thì thêm cái móc câu bên mình

– Phân biệt chữ i, t: I tờ hai móc giống nhau, I ngắn có chấm, tờ dài có ngang

– Phân biệt: e, ê, l (lờ) cũng một loài; ê đội nón chóp, l (lờ) dài thân hơn

– Phân biệt các dấu: Huyền ngang, Sắc dọc, Nặng tròn, Hỏi lom khom đứng, Ngã buồn nằm ngang

Ngọc Sơn (tổng hợp)