BỘ ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH TUYỂN VÀO LỚP 6 CHỌN (CÓ ĐÁP ÁN)

Dưới đây là BỘ ĐỀ TỔNG HỢP 3 MÔN: TOÁN, TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH TUYỂN VÀO LỚP 6 CHỌN.

ĐÁP ÁN

ĐỀ RÈN LUYỆN THÊM BỘ ĐỀ TỔNG HỢP KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH TUYỂN VÀO LỚP 6 CHỌN

KHẢO SÁT MÔN TOÁN (Đề số 01)

Bài 1

  1. Viết các số sau:

a, Bốn mươi ba phẩy năm mươi lăm …..

b, Mười bảy phần hai mươi tư  ………

c, Số gồm bảy đơn vị, tám phần nghìn …………..

d, Hai và năm mươi hai phần ba mươi chín  ……………..

2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…

a,   ……cm = 25 dm                                b, 1088 cm = …. dm ….. cm

c,    …….. kg = 32 tạ 14 kg                      d,  4 dm2 38mm2 = ……..cm2

3. So sánh (>, < hoặc =)            

a, 68,09 …. 68,1                         b, 67,03 …… 67,3 

    c, 5/3 …. 1 và 2/3                           d,  8/5 …. 1,59       

Bài 2 (2,0 điểm)  Đặt rồi tính:

a. 27,961 + 373,28      b. 717,83 – 609,49      c. 64,32 : 1,6           d. 14,43 x 1,02 

Bài 3: Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó số nam nhiều hơn nữ 4 bạn. Hỏi:

a, Lớp đó có bao nhiêu nam ? bao nhiêu nữ?

b, Số bạn nam chiếm bao nhiêu phần trăm số bạn trong lớp?

Bài 4: Cho tam giác ABC, D là điểm nằm trên cạnh BC. Tính diện tích tam giác ADC, biết diện tích tam giác ABD = 48 cm2 và BD = 16 cm; DC = 6cm.

Bài 5: Tính              A = 49 x 4 + 28 : 4 – 37                  B =  5 – 5/2 + 1/2           

Bài 6: Tìm x, biết :  ( x + 1/7) : 1/3 = 3/4

——————————-Hết—————————-

KHẢO SÁT MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút

Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:

          Em là Nguyễn tiến Trung, học sinh lớp 5A trường tiểu học Nguyễn thị minh Khai, quận tây hồ thành phố Hà Nội. Năm nay, em được danh hiệu học sinh tiên tiến xuất sắc. Bố mẹ cho em đi du lịch ở vịnh Hạ Long (Quảng ninh).

Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi chữa hết lỗi chính tả.

Câu 2 (1,5 điểm)

a, Em hãy điền một từ đồng nghĩa vào chỗ trống (…) dưới đây.

  – thật thà:………………

  – nhanh nhẹn:………….

  – chăm chỉ:…..………

  – dũng cảm:……………

b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.

Câu 3 (1,5 điểm)

Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh hai câu thơ sau:

Một cây …làm chẳng …nên …non

Ba cây chụm …lại …nên hòn …núi cao

Câu 4 (1,5 điểm)

Cho câu văn: Tuy nhà Hồng/ nghèo nhưng bạn ấy học rất giỏi.

a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?

b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong câu?

Câu 5 (4,0 điểm)

Em hãy tả một đồ vật mà em yêu quý (cặp sách, gấu bông, bàn học….) ?

Dinh Phương (biên tập)