Trò chơi: “Hiểu ý đồng đội”

Ý nghĩa trò chơi: Giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập, phát triển khả năng suy đoán lập luận. Khả năng thuyết trình, diễn giải củng được nâng cao hơn. Trò chơi còn giúp các em nhanh nhạy, mạnh dạn, tự tin, hòa đồng, gần gũi mọi người hơn. Các em nói chuyện lưu loát hơn.

Phạm vi áp dụng: Trò chơi này có thể vận dụng khi khởi động tiết học hoặc trò chơi giữa giờ hay củng cố bài dạy.

Số lượng tham gia: Không giới hạn số lượng. Có thể tổ chức cho tập thể, đội, nhóm, 2 người trở lên là được.

Cách thức tiến hành: GV chia lớp thành các đội, mỗi đội cử 1 HS đại diện làm người chơi. Hoặc chia lớp thành 2 đội (2 dãy bàn), mỗi đội cử 1 người chơi hoặc 4, 5 người chơi. Mỗi đội chơi một lượt. Nên cử nhiều người chơi một lúc cho mỗi đội để trò chơi vui và hấp dẫn hơn.

Người chơi đứng quay lưng lại bảng. Giáo viên đưa ra gợi ý: có thể là từ khóa, có thể là hình ảnh. Những bạn còn lại dưới lớp cử một vài thành viên đưa ra gợi ý (không vi phạm từ khóa) để bạn chơi đoán. Nếu bạn thứ nhất đưa ra gợi ý mà bạn chơi không đoán được thì cử bạn thứ 2, 3, … đến khi nào bạn chơi đoán được từ khóa.

HS của đội còn lại quan sát và ghi điểm: Nếu đội nào có ít thành viên gợi ý cho mỗi lượt chơi và giải được nhiều từ khóa trong thời gian quy định thì đội đó chiến thắng.

Lưu ý: Không sử dụng từ khóa để gợi ý.

GV tuyên dương đội thắng cuộc

GV chốt nôi dung: Biết lắng nghe và hiểu ý đồng đội sẽ mang lại kết quả làm việc tốt.

Tô Ngọc Sơn