Test IQ bằng 5 câu đố Toán học

Những câu đố Toán học giúp đầu óc trở nên nhanh nhạy, tư duy logic hơn.

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu đố 1: 

Đáp án >>

Câu đố 2: 

Đáp án >>

Câu đố 3: 

Đáp án >>

Câu đố 4: 

Đáp án >>

Câu đố 5: 

Đáp án >>

VY VY (THEO POWER OF ENJOYMENT)/ Nguồn: https://laodong.vn/