Ý tưởng giản đơn nhưng thâm sâu, giá trị không thể không học

Những ý tưởng của ĐỨC DALAI LAMA là những giá trị thực vô cùng quý báu. Hiểu và làm được những điều mà ngài chỉ điểm mọi việc ắt trở nên nhẹ nhàng, con người trở nên thông thái, thành công hơn trong mọi việc, cuộc sống chất lượng hơn!

– Mạnh, không phải là Tàn Sát mà là Thu phục được Nhân Tâm.

– Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ.

– Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới.

– Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại.

– Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống.

– Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ.

– Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị.

– Buồn, không phải do Bên Ngoài, mà vì ẩn ở Bên Trong.

Tạ Quốc Việt (sưu tầm)