THƯ MỜI – NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Năm học mới sắp bắt đầu. Thầy cô là giáo viên chủ nhiệm luôn bề bộn với công việc chuẩn bị các nội dung họp với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. KỸ NĂNG CẦN BIẾT chia sẻ đến quý thầy cô những công việc vất vả này.

Dưới đây là thư mời họp Cha mẹ học sinh đầu năm. Thời gian và nội dung thầy cô hãy chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế trường mình.

Nội dung họp Phụ huynh được biên soạn theo hướng chung nhất các công việc cần phải triển khai đầu năm. Nội dung họp Phụ huynh đầu năm cần phải bám sát theo kế hoạch nhà trường; khung Kế hoạch thời gian năm học mà ngành giáo dục đại phương đề ra. Thầy cô chỉnh sửa cho phù hợp.

Hi vọng tư liệu này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Chúc quý thầy cô thành công!

THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

PHÒNG GD-ĐT ……             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

 TRƯỜNG TH ………..                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—o0o—                                   _____________

THƠ MỜI

     Kính mời phụ huynh của em: ………………………………………………………

     Là học sinh lớp :  ……

     Vui lòng đến dự buổi họp Cha mẹ học sinh.

     Vào lúc: 7 giờ 00 phút, thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020.

– 7 giờ đến 8 giờ họp tại sân trường.

– 8 giờ đến 9 giờ 30 họp tại phòng học lớp ……

– 9 giờ 30, Chi hội trưởng, chi hội phó họp tại Hội trường

Nội dung: Thông qua kế hoạch năm học của nhà trường. Trao đổi việc học tập của con em mình. Phụ huynh đóng góp ý kiến vào công tác Giáo dục học sinh của Nhà Trường.

     Rất mong anh (chị) đến dự họp đúng ngày giờ nêu trên.

     Trân trọng kính mời.

   …………, ngày 12 tháng 9 năm 2020

    GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

………………………..

NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp Cha mẹ học sinh lớp ….. đầu năm học 2021-2022

———–

1. Thời gian và địa điểm:

– Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2020.

– Tại phòng học lớp ….., trường Tiểu học ………….

2. Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: ………………….

– Cha mẹ học sinh lớp: Có mặt ……/……. vị.

3- Nội dung cuộc họp:

3.1. Sinh hoạt nội quy trường, lớp học:

Không mang thức ăn, thức uống vào lớp học; PH không vào cho hs ăn vào giờ chơi; Hs tự mang cặp vào lớp; Đội mũ bảo hiểm cho hs; Nền nếp lớp học, nội quy lớp học (quy định tại bảng nội quy);

Giờ đưa đón học sinh:

Quy định phân tuyến HS ra vào trường (Khối 1, khối 4 đường ….; Khối 2, 3, 5 đường …..), đậu đỗ xe theo đúng quy định của Ban ATGT;

Số lượng tập, sách, dụng cụ học tập mang đến lớp đúng theo thời khóa biểu….

3.2. Giới thiệu chương trình, môn học của lớp; việc đánh giá HS theo Văn bản hợp nhất 03; việc khen thưởng 15% HS cuối năm. Thống nhất việc trao đổi thông tin, phối hợp giáo dục hs giữa gvcn và CMHS trên Zalo lớp.
3.3. Thông qua Kế hoạch năm học của nhà trường. Thông tin các hoạt động giáo dục chính của nhà trường, của lớp thực hiện trong năm học để CMHS hỗ trợ, phối hợp thực hiện.

a. Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học

– Cấp trường: tháng 10 năm 2020.

b. Hội thi “Giáo viên dạy giỏi tiểu học” (Giáo viên khối 1, 2, 3)

– Cấp trường: tháng 10 năm 2020.

– Cấp thành phố: tháng 11và 12 năm 2020.

– Cấp tỉnh: dự kiến tháng 02 và 3 năm 2021.

c. Các Hội thi khuyến khích tham gia

– Hội thi “Hùng biện Tiếng Anh cho học sinh phổ thông”

– Hội thi “Tin học trẻ”

– Ngày Hội sách

– Hội thi “Giải Toán, Vật lý, tiếng Anh và tiếng Anh qua Internet”

– Giao lưu ATGT cấp Tiểu học

– Hội thi “Đồng diễn thể dục giữa giờ”

– Ngày hội Anh ngữ

– Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”

3.4. Thông báo thời gian tổ chức bán trú (thực hiện từ ngày 14/9), tiếng Anh tăng cường (lớp 2, 3, 4, 5 thực dạy từ ngày 10/9, lớp 1 từ ngày 01/10) của nhà trường. Vận động PH không gửi con em bên ngoài nhà trường nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.
3.5. Nhắc CMHS nộp sổ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách… để nhà trường thực hiện theo chế độ quy định (photo công chứng 3 bản).
3.6. Bầu Ban đại diện CMHS

– Trưởng ban:

– Phó ban:

– Thư ký, thủ quỹ:

3.6 Ghi nhận các ý kiến của PH

Thông qua biên bản.

Biên bản kết thúc vào lúc …… giờ …… phút cùng ngày./.

   Giáo viên chủ nhiệm                                        Người ghi biên bản

           ………………………….                                     ………………………….

DANH SÁCH DỰ HỌP CHA MẸ HỌC SINH

ĐẦU NĂM HỌC 2020-2020

————-

LỚP ……./……

TTHọ và tên CMHSHọ và tên HSChữ ký
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Danh sách có ……….. cha mẹ học sinh dự họp./.

                                                                                      Thư ký

                                                                                    ………………………..

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT