Thông tuyến tỉnh BHYT: Cần chỉ định điều trị nội trú phù hợp

Ảnh minh họa: Internet

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 25/CT-BYT về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, để triển khai thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế về chi trả chi phí điều trị nội trú khi KCB trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh như đúng tuyến, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu:

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành:

– Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ theo Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013;

– Xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù hợp; không chỉ định điều trị nội trú các trường hợp không thực sự cần thiết.

– Chỉ đạo sắp xếp, bố trí số giường bệnh phù hợp với quy mô, trang thiết bị, nhân lực hiện có của cơ sở khám chữa bệnh…

Xem thêm chi tiết tại Chỉ thị 25/CT-BYT ngày 21/12/2020.

Thảo Trần
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT