Tạo phím tắt tùy chọn trong Word

Đối với Word , bạn dễ dàng tạo cho mình những tổ hợp phím nóng giúp thực hiện nhanh tác vụ hơn là dùng chuột. Tính năng này rất hữu ích cho bạn tiết kiệm thời gian và chỉ có thể thực hiện đối với Word, không thể thực hiện trong PowerPoint hay Excel. 

Để thực hiện , bạn chọn vào menu Tools > Customize. Sau đó, chọn vào thẻ Commands. Click vào menu KeyBoard dưới góc phải để hiển thị hộp thoại Customize Keyboard. 

Trong phần Categories là các menu chính, và phần Commands là các menu phụ xổ xuống. Ví dụ muốn chọn tổ hợp phím cho tác vụ File > Save All thì bạn phải chọn phần categories là File và phần commands là FileSaveAll.

Nếu hiện tại tác vụ đó đã có phím tắt thì tổ hộp phím đó sẽ hiển thị trong phần Current Keys. Còn nếu như tại phần Current Keys trống thì bạn có thể tự tạo tổ hợp phím tắt cho tác vụ tại Press New Shortcut Key. Lưu ý, bạn cũng có thể Replace tổ hợp phím cho phù hợp với nhu cầu sử dụng phím của mình bằng các tổ hợp phím trong phần Press New Shortcut Key. Sau đó nhấn vào Assign để hoàn tất việc thiết lập. Nhấn Close để hoàn tất. Từ bây giờ , bạn hoàn toàn có thể sử dụng tổ hợp phím hữu ích của riêng mình trong Word được rồi đấy. 

Review hot-key for Word & Excel: 

Ctrl+1: Giãn dòng đơn (1) 

Ctrl+2: Giãn dòng đôi (2) 

Ctrl+5: Giãn dòng 1,5 

Ctrl+0 (zero): Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn 

Ctrl+L: Căn dòng trái 

Ctrl+R: Căn dòng phải 

Ctrl+E: Căn dòng giữa 

Ctrl+J: Căn dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề 

Ctrl+N: Tạo file mới 

Ctrl+O: Mở file đã có 

Ctrl+S: Lưu nội dung file 

Ctrl+O: In ấn file 

F12: Lưu tài liệu với tên khác 

F7: Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh 

Ctrl+X: Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen) 

Ctrl+C: Sao chép đoạn nội dung đã chọn 

Ctrl+V: Dán tài liệu 

Ctrl+Z: Bỏ qua lệnh vừa làm 

Ctrl+Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z) 

Ctrl+Shift+S: Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động 

Ctrl+Shift+F: Thay đổi phông chữ 

Ctrl+Shift+P: Thay đổi cỡ chữ 

Ctrl+D: Mở hộp thoại định dạng font chữ 

Ctrl+B: Bật/tắt chữ đậm 

Ctrl+I: Bật/tắt chữ nghiêng 

Ctrl+U: Bật/tắt chữ gạch chân đơn 

Ctrl+M: Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm) 

Ctrl+Shift+M: Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab 

Ctrl+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab 

Ctrl+Shift+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab 

Ctrl+A: Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file 

Ctrl+F: Tìm kiếm ký tự 

Ctrl+G: (hoặc F5) Nhảy đến trang số 

Ctrl+H: Tìm kiếm và thay thế ký tự 

Ctrl+K: Tạo liên kết (link) 

Ctrl+]: Tăng 1 cỡ chữ 

Ctrl+[: Giảm 1 cỡ chữ 

Ctrl+W: Đóng file 

Ctrl+Q: Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab) 

Ctrl+Shift+>: Tăng 2 cỡ chữ 

Ctrl+Shift+<: Giảm 2 cỡ chữ 

Ctrl+F2: Xem hình ảnh nội dung file trước khi in 

Alt+Shift+S: Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window 

Ctrl+¿: (enter) Ngắt trang 

Ctrl+Home V  ề đầu file 46 Ctrl+End Về cuối file 

Alt+Tab: Chuyển đổi cửa sổ làm việc 

Start+D: Chuyển ra màn hình Desktop 

Start+E: Mở cửa sổ Internet Explore, My computer 

Ctrl+Alt+O: Cửa sổ MS word ở dạng Outline 

Ctrl+Alt+N: Cửa sổ MS word ở dạng Normal 

Ctrl+Alt+P: Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout 

Ctrl+Alt+L: Đánh số và ký tự tự động 

Ctrl+Alt+F: Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang 

Ctrl+Alt+D: Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó 

Ctrl+Alt+M: Đánh chú thích (nền là màu vàng) khi di chuyển chuột đến mới xuất hiện chú thích 

F4: Lặp lại lệnh vừa làm 

Ctrl+Alt+1: Tạo heading 1 

Ctrl+Alt+2: Tạo heading 2 

Ctrl+Alt+3: Tạo heading 3

Alt+F8: Mở hộp thoại Macro 

Ctrl+Shift++: Bật/Tắt đánh chỉ số trên (x2) 

Ctrl++: Bật/Tắt đánh chỉ số dưới (o2) 

Ctrl+Space (dấu cách): Trở về định dạng font chữ mặc định 

Esc: Bỏ qua các hộp thoại 

Ctrl+Shift+A: Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển) 

Alt+F10: Phóng to màn hình (Zoom) 

Alt+F5: Thu nhỏ màn hình 

Alt+Print Screen: Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình 

Print Screen: Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị 

Ngoài ra để sử dụng thanh Menu bạn có thể kết hợp phím Alt+ký tự gạch chân cũng sẽ xử lý văn bản cũng rất nhanh chóng, hiệu quả không kém gì tổ hợp phím tắt ở trên 

And Excel hot-key 

F2 Sửa nội dung thông tin trong ô 

Ctrl-1 Mở hộp thoại định dạng ô ( Format | Cell ) 

Ctrl-Page Up Tiến lên 1 sheet (Sheet 1 sang Sheet 2) 

Ctrl-Page Down Lùi về 1 sheet (Sheet 3 về Sheet 2) 

Ctrl-Shift-” Sao chép dữ liệu từ ô ngay phía trên ô hiện thời 

Ctrl-‘ Sao chép công thức từ ô ngay phía trên ô hiện thời 

Ctrl-$ Chuyển định dạng ô hiện thời sang định dạng tiền tệ với 2 con số sau dấu phẩy 

Alt-Enter Xuống dòng trong một ô 

Kiểm soát hướng di chuyển của con trỏ khi ấn Enter .

Định Phương (Sưu tầm)

One thought on “Tạo phím tắt tùy chọn trong Word

  1. Pingback: Tổng hợp phím tắt hữu ích trong PowerPoint - KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Comments are closed.