Tổng hợp các phím tắt cơ bản trong Excel

Các phím tắt trong Excel hay Word dường như ai cũng biết nhất là những người làm công tác văn phòng nhưng quả thật không phải lúc nào cũng nhớ và nằm lòng trong đầu. Website KỸ NĂNG CẦN BIẾT xin giới thiệu lại bảng tổng hợp các phím tắt này để mọi người cùng tham khảo.

Danh sách các Phím tắt trong EXCEL 

F2: Đưa con trỏ vào trong ô 

F4: Lặp lại thao tác trước 

F12: Lưu văn bản với tên khác (nó giống với lệnh Save as đó) 

Alt + các chữ cái có gạch chân: Vào các thực đơn tương ứng 

Alt + Z: Chuyển chế độ gõ từ tiếng anh (A) sang tiếng việt (V) 

Alt + <- : Hủy thao tác vừa thực hiện (nó giống lệnh Undo) 

Ctrl + A : Bôi đen toàn bộ văn bản 

Ctrl + B : Chữ đậm 

Ctrl + I : Chữ nghiêng 

Ctrl + U : Chữ gạch chân 

Ctrl + C : Copy dữ liệu 

Ctrl + X : Cắt dữ liệu 

Ctrl + V : Dán dữ liệu copy hoặc cắt 

Ctrl + F : Tìm kiếm cụm từ, số 

Ctrl + H : Tìm kiếm và thay thế cụm từ 

Ctrl + O : Mở file đã lưu 

Ctrl + N : Mở một file mới 

Ctrl + R : Tự động sao chép ô bên trái sang bên phải 

Ctrl + S : Lưu tài liệu 

Ctrl + W : Đóng tài liệu (giống lệnh Alt + F4) 

Ctrl + Z : Hủy thao tác vừa thực hiện 

Ctrl + 1 : Hiện hộp định dạng ô 

Ctrl + 0 : Ẩn cột (giống lệnh hide) 

Ctrl + shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn (giống lệnh unhide) 

Ctrl + 9 : Ẩn hàng (giống lệnh hide) 

Ctrl + shift + 9: Hiện các hàng vừa ẩn (giống lệnh unhide)

Ctrl + (-) : Xóa các ô, khối ô hàng (bôi đen) 

Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm ô trống 

Ctrl + Page up (Page down) : Di chuyển giữa các sheet 

Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách phông chữ 

Ctrl + Shift + P: Hiện danh sách cỡ chữ 

Alt + tab : Di chuyển giữa hai hay nhiều file kế tiếp 

Shift + F2 : Tạo chú thích cho ô 

Shift + F10 : Hiển thị thực đơn hiện hành (giống như ta kích phải chuộ) 

Shift + F11 : Tạo sheet mới 

Mũ 2: Alt + 0178

Mũ 3: Alt + 0179

Phím tắt viết chỉ số trên trong Excel

Nhấn Ctrl+1, tiếp theo Alt+E và sau đó nhấn Enter.

Phím tắt viết chỉ số trên trong Excel

Phím tắt viết chỉ số dưới trong Excel

Nhấn Ctrl+1, tiếp theo Alt+B và sau đó nhấn Enter.

Phím tắt viết chỉ số dưới trong Excel

Một điều cần lưu ý là không nhấn các phím đồng thời, lần lượt nhấn từng tổ hợp phím và thả ra:

Bước 1. Chọn một hoặc nhiều ký tự muốn định dạng.

Bước 2. Nhấn Ctrl+1 để mở hộp thoại Format Cells.

Bước 3. Sau đó nhấn Alt+E để chọn tùy chọn chỉ số trên hoặc Alt+B để chọn chỉ số dưới.

Bước 4. Nhấn Enter để áp dụng định dạng và đóng hộp thoại.

Dinh Phương (tổng hợp)