TÀI LIỆU VÀ BÀI GIẢNG TẬP HUẤN GV ĐẠI TRÀ MODUN 2 VÀ 3 – HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

KỸ NĂNG CẦN BIẾT – chia sẻ lại Tài liệu và Bài giảng Tập huấn Modun 2, 3 môn Hoạt động trải nghiệm để thầy cô và các bậc Phụ huynh cùng tham khảo.

MODUN 2:

MODUN 3:

TÔ NGỌC SƠN – KỸ NĂNG CẦN BIẾT (tổng hợp)