Suy ngẫm lẽ đời hưng thịnh

Sự đời: hưng thịnh – tồn vong phải chăng là lẽ đương nhiên, là quy luật cuộc sống?

Sự thay thế và tiếp nối của các sự kiện đã qua đáng để chúng ta suy ngẫm!

Dinh Phương (Sưu tầm)