Quả dâu có giá trị bao nhiêu?

Liệu với rất nhiều loại trái cây trong câu đố này có làm bạn nhầm lẫn trong tính toán.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/

https://kynangandlifeskills.com/2020/08/31/dap-an-qua-dau-co-gia-tri-bao-nhieu/